lördag, juli 04, 2009

 

Mynta den svenska guldreserven!

Under senare år har Sveriges Riksbank i likhet med ett stort antal centralbanker lättat på guldreserverna och sålt av guld. Många har kritiserat förfarandet då ju guldet bara blir dyrare och dyrare och tvivelsutan har guld varit en lysande placering under de senaste tio åren.

Gissningsvis kommer utförsäljningen av guld att fortgå och enligt min mening finns inget att säga om detta. Jag tycker att det är bra om det finns ett stort utbud av investeringsguld på marknaden, eftersom investeringsguld är ett ganska bra sätt att skydda sig mot inflation.

Därför vill jag gärna lansera ett förslag angående hur man skulle kunna förfara med den svenska guldreserven om 133 ton. Delar man dessa 133 ton på Sveriges befolkning skulle varje svensk få cirka 15 gram rent guld och jag föreslår att svenska staten skickar hela guldreserven till myntning och därefter skänker bort guldreserven till svenska folket. Varje medborgare, rik eller fattig, får helt enkelt 15 gram guld i form av mynt som tillverkats av guldreserven.

Därefter vore diskussionen om riksbankens mer eller mindre genomtänkta förvaltning av rikets guldreserv avslutad. De som så önskade eller vore därtill nödda och tvungna kunde sälja sitt guld och övriga behålla det. Exakt vilken tyngd och renhetsgrad man borde välja vet jag inte, men jag anser definitivt att mynten inte skall ha någon valör i svenska kronor. Man kan tänka sig att tillverka replikor av våra gamla guldmynt med den skillnaden att de nutida skulle vara prydda med Carl XVI Gustafs porträtt, men inte ha något krontal angivet. Exempelvis skulle varje svensk kunna få en replika av det gamla 20-kronorsmyntet, en av det gamla tiokronorsmyntet och två av det gamla femkronorsmyntet. Detta skulle motsvara drygt 16 gram per svensk.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?