onsdag, juli 08, 2009

 

Orealistiskt antagande

Somliga kritiker av tanken att använda guld som det monetära systemets grundbult anför att guld i likhet med vilken annan nyttighet som helst kan bli värdelöst. Exempelvis blev den mekaniska räknemaskinen värdelös i samma ögonblick som elektroniska räknemaskiner presenterades.

Givetvis har dessa guldmyntfotens belackare i princip rätt. Skulle man kunna uppfinna en teknik genom vilken man kunde tillverka guld till samma kostnad som stål så skulle givetvis guldet rasa i värde i förhållande till stål. En annan möjlighet vore att någon utvecklade ett helt nytt material som hade alla guldets goda egenskaper samt ytterligare några och dessutom kunde tillverkas till samma kostnader som plast. I så fall skulle guldet också snart bli värdelöst.

Problemet är bara att det aldrig har hänt och att det med stor säkerhet aldrig kommer att hända. Som ett intressant exempel på guldets mycket speciella egenskaper föreslår jag mina läsare att se en liten film i vilken man får inblick i verksamheten hos Storbritanniens största handelsföretag inom handel med guldtackor och guldmynt.

http://www.youtube.com/watch?v=LPWEtO0Mc84&NR=1

Tror ni att guld kommer att bli värdelöst genom en innovation?

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?