fredag, juli 03, 2009

 

President Sarkozy har rätt om Turkiet

Så här säger Frankrikes president Nicholas Sarkozy.

"För sin del anser Frankrike att Turkiet bör erbjudas ett särskilt partnerskap, ett närmare samarbete med Europeiska unionen, men inte ett medlemskap."

Jag ber att få helt instämma. Vårt västra grannland Norge har ett mycket långtgående samarbete med EU och, vilket väl knappast torde ha undgått någon, har vi ett enormt utbyte med Norge, trots att Norge inte tillhör unionen.

Jag tycker att man borde ge Turkiet samma rättigheter och skyldigheter i förhållande till oss som Norge. I så fall kommer Turkiet och den europeiska unionen att kunna smälta samman utan att Turkiet ges något inflytande över EU:s institutioner, vilket minst av allt skulle gynna de intressen som Sverige försöker framhäva inom EU. Vill Turkiet närma sig det monetära samarbetet kan Turkiet göra som Montenegro och ensidigt upphöja euron till officiell valuta.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3155113.svd

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?