söndag, juli 26, 2009

 

Sverige utanför EU

På Svenska Dagbladets ledarsida finns en text som är kritisk till EU:s åtgärder för att hålla upp priset på mjölkprodukter. Läs den på följande länk.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3258599.svd

Jag vill gärna upplysa om att Sverige, innan Sverige blev medlem av EU, inte hade någon prisreglering på mjölk och att svensk mjölkproduktion inte var kvoterad. På mjölkområdet inskränkte sig svensk jordbrukspolitik till att upprätthålla ett tullskydd och i övrigt var marknaden helt fri.

Tror man på en fri marknad bör man inte vara för Sveriges medlemskap i EU och enligt min mening är Svenska Dagbladet ytterst inkonsekvent när man omhuldar det svenska medlemskapet i världens avgjort mest välorganiserade protektionistiska kartell och en fri marknad. Man kan kalla EU för vad som helst, men EU minst av allt bör EU kallas en fri marknad.

Man måste faktiskt välja om man är för en fri marknad eller EU. Jag är för en fri marknad och tror också att bondenäringen i långa loppet mår bäst av att lyda under marknadens lagar.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?