tisdag, augusti 11, 2009

 

Ärtig rimmar med hertig

Inte bara därför att prinsessan Madeleine är ärtig bör hennes make ha en titel som rimmar på ärtig. Jag anser nämligen att såväl konservativa rojalisters krav på kunglig glans som jämlikhetssträvanden bäst tillgodoses genom att herr juris kandidaten Jonas Bergström i likhet med sin svåger i det vardande herr Daniel Westling av Hans Majestät Konungen upphöjs till prins och hertig. Ehuru eller kanske snarare just därför att jag själv bär efternamnet Bergström anser jag absolut inte att prinsessan Madeleine skall degraderas till "fru Bergström". Om så sker kommer jag att överväga att byta efternamn.

Se gärna bilder av herr juris kandidaten Jonas Bergström på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3335375.svd

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?