måndag, augusti 03, 2009

 

Barnaga och barnmisshandel

Idag står i Svenska Dagbladet att läsa om att man på Nya Zeeland vill riva upp förbudet mot barnaga. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3297495.svd

Jag har två synpunkter.

Den första synpunkten är att barnaga och barnmisshandel är två skilda ting. Barnaga är en uppfostrande bestraffning som föräldrarna delar ut efter att ha konstaterat att deras barn betett sig så illa att de gjort sig förtjänta av kroppslig bestraffning. Samtidigt får den kroppsliga bestraffningen inte vara så kraftig att barnet tillfogas annat än momentant kroppsligt obehag.

Jag anser exempelvis att en åttaårig pojke som slagit ett fyraårigt barn i grannskapet har gjort sig förtjänt av kroppslig bestraffning och att frånvaron av kroppslig bestraffning av barn är ett exempel på skadlig normlöshet givet att barnen är i behov av kroppslig bestraffning.

Att inte straffa barn som beter sig olämpligt är samma sak som ett samhälle utan poliser, domstolar och fängelser. Ett sådant samhälle vill knappast någon leva i.

Comments:
Hear hear!
 
Så om du uppför dig illa, får jag smiska dig då?
Om inte, varför ska det vara ok att tillfoga ett barn smärta när det faktiskt inte är ok at tillfoga någon vuxen smärta. Man får inte slå andra, det är misshandel.
 
Nej, du får inte smiska mig om jag uppför mig illa. Aga handlar om föräldrarnas myndighet över sina barn. Somliga barn kan understundom göra sig förtjänta av kroppslig bestraffning.

Om jag hade en åttaårig son som hade slagit en fyraåring skulle han få smaka på sin egen medicin. Han skulle alltså få smaka på en rotting och sedan visste han vad som gällde.

Svårare än så är det inte.
 
och skulle jag se dig ge din son rottingen eller får höra att du har använt dig av den skulle jag göra en polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten.
Aga=misshandel både enligt mig och svensk lag
 
Det finns faktiskt inget prejudicerande avgörande från Högsta Domstolen som sätter likhetstecken mellan aga och misshandel.

Förbudet mot barnaga återfinns i föräldrabalken 6 kap 1 §, men det finns inget straff stadgat för överträdande av agaförbudet.

Således krävs det ett avgörande i Högsta DOmstolen som sätter ett likhetstecken mellan aga och misshandel, men något sådant avgörande har ännu inte träffats.

Alltså är det aningen förhastat att sätta likhetstecken mellan barnaga och barnmisshandel, även om Högsta Domstolen sannolikt skulle avgöra målet till förmån för uppfattningen att barnaga alltid är barnmisshandel.
 
Det gör ingen som helst skillnad hur du rationaliserar det – våld föder våld. Så enkelt är det.
 
Och hur skulle ett samhälle helt utan straffrätt fungera?
 
Barnmisshandel har varit förbjudet sen urminnnes tider, inte aga. Notera att barnmisshandeln inte har minskat sen agaförbudet kom.
 
Som vanligt ger sig politikerna på problem som inte existerar, medan de ofta är maktlösa mot verkliga problem.

Nu skall vi stoppa barnmisshandel och förbjuder barnaga, med den påföljden att alla som struntar i lagar fortsätter misshandla sina barn.

Att stänga systemet på lördagar hindrade inte någon från att fortsätta vara alkoholist, men politikerna kunde jubla över att de riktat ett kraftfullt slag rätt ut i luften.......

Dessutom är ur alla perspektiv barnaga rätt använd en bra sak då själva hotet om aga har en starkt förebyggande effekt av det enkla skälet att barn inte vill ha stryk.

Jag vet att jag en gång sade åt en pojke i tioårsålderna att sluta slå en mindre pojke och om inte så skedde skulle han själv få stryk av mig varpå han omedelbart slutade och den mindre gossen tackade mig för att ha ingripit.

Oftast torde det vara tillräckligt att hota med aga, men hotet kan ju inte förbli icke verkställt om barnet inte fogar sig inför tillrättavisningen då barn givetvis är så intelligenta att de snart inser att de utsätts för tomma hot givet att hoten aldrig verkställs.

Dock skall barnet först få en varning och ett hot, men om inte föräldrarnas tillsägelser efterlevs får far plocka fram rottingen.

Jag anser också att föräldrarna i förväg bör klargöra vilka typer av dumheter som kommer att bestraffas med rottingen så att barnen vet vad de har att vänta och kan rätta sig efter det.

I många fall kan då rottingen hänga kvar på väggen, eftersom den redan där har avsedd verkan; det vill säga att se till att barnen rättar sig efter förnuftiga regler avsedda för allas vällevnad.
 
Aga ska inte tillåtas! jag har varit med om det själv, men psykisk misshandel är lika illa. Det konstiga är att det är sällan någon som ser eller vill se. 1 13 år bodde jag och min mamma ihop med en som förstörde vårt liv. Frågan är ju bara varför mamma stannade? Jag försöker förstå, men svårt. Gå in på min blogg om ni vill läsa mer om det. Borde vara riktigt höga straff, för sånt sitter i resten av livet vare sig man vill eller ej........... Kram
 
Angelika:

Jag tror inte att du blev "agad" därför att du hade gjort dig förtjänt av kroppslig bestraffning. Snarare blev du utsatt för någon typ av psykisk/fysisk misshandel och sådant skall givetvis vara förbjudet.

Barnaga skall tillämpas av kärleksfulla men stränga föräldrar för att inskärpa för barnen att deras beteende varit så klandervärt att de gjort sig förtjänta av kroppslig bestraffning.

Förresten tror jag att bruk av rotting är väl brutalt. Ris räcker nog åtminstone för mindre barn.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?