onsdag, augusti 12, 2009

 

Betala inte!

Idag står i Dagens Industri att läsa om att Storbritannien och Nederländerna hotar att blockera Islands väg mot medlemskap i den europeiska unionen om inte Island godtar att låna en större summa pengar av dessa två länder, vilken summa sedan skall tillfalla dem som har fordringar riktade mot de isländska bankerna. Läs mer på följande länk.http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FO%3DRSS%26ArticleId%3D2009%255C08%255C12%255C348058Mitt råd till islänningarna är att inte uppfatta hotet om en blockerad väg in i EU:s påstått trygga famn som något hot alls. Island har absolut ingenting att vinna på ett medlemskap i EU om än att jag delar uppfattningen att den isländska kronan borde bytas ut mot någonting annat. Ett tänkbart alternativ är att byta ut den isländska kronan mot schweizerfranc.Om Island bara slopar den egna skämtvalutan, kvarstår i ungefär samma förhållande till EU som nu och dessutom vägrar att betala ut ersättning till dem som förlorat pengar i de isländska bankerna ser Islands framtid ljus ut. Jag är osäker på det exakta rättsläget, men måhända kan Island förlora rättigheter i EES-avtalet om landet inte ersätter de utländska spararna, men Schweiz klarar sig utmärkt också utan EES.Alltså skulle Island göra det också.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?