torsdag, augusti 06, 2009

 

Blir det verkligen varmare?

I Svenska Dagbladet återfinns idag två motsägelsefulla nyheter. I den ena står det att en glaciär hotar spricka på grund av "global uppvärmning". Läs artikeln på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/matklimat/artikel_3318653.svd

I den andra artikeln står att läsa årets kräftpremiär hotas av den kalla sommaren. Läs artikeln på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3318651.svd

Mycket intressant att notera och tämligen avslöjande för klimathysterikerna är det förhållandet att en nyhet som motsäger klimathysterikerna klassificeras som en inrikes nyhet av ordinär beskaffenhet, medan nyheten som tycks bekräfta klimathysterikarnas teorier, det vill säga den om den sprickande glaciären, inordnas som en nyhet som avser såväl vetenskap som mat och klimat.

Givetvis är koldioxidhalten i atmosfären en följd av temperaturen och inte tvärsom. Detta bevisas enkelt genom att man samtidigt slår upp en flaska uppvärmt kolsyrat mineralvatten och en flaska nedkylt kolsyrat mineralvatten i var sitt intill varandra stående glas. Jordens temperatur bestäms av solen och ingenting annat och koldioxid är, har alltid varit och kommer alltid att vara inte bara helt ofarligt utan helt oundgängligt för allt liv på denna planet.

Hur länge kommer man att kunna fortsätta torgföra klimathysterikernas nonsens utan att bli utskrattad? Förmodligen kommer man inte att kunna göra det särskilt länge till.

Comments:
Ett litet påpekande.

Det är skillnad på väder och klimat.
 
Strängt taget har du fel. Vädret kommer ju i långa loppet att vara så att säga identiskt med klimatet.
 
Peter Q har rätt. Trenden kan på lång sikt gå mot ett kallare klimat samtidigt som vi har en eller flera kalla somrar.

Vad gäller enkla experiment: ställ två stängda glasburkar bredvid varandra, den ena med högre koldioxidhalt än den andra, och belys dem. Temperaturen blir högre i den med mest CO2.

Att som du hävda att "Jordens temperatur bestäms av solen och ingenting annat" är helt enkelt fel. Frågan är bara hur mycket temperaturen påverkas av ändrad halt CO2.
 
Varför blir det varmare i burken med högre CO2-halt?
 
Därför att CO2 är en växthusgas, vilket betyder att den absorberar infraröd strålning.
 
Genomför gärna ett vetenskapligt experiment, eftersom detta enligt två tyska fysiker kommer att falsifiera påståendet att CO2 är en växthusgas.

Jag tror att de tyska fysikerna har rätt och om du lyckas överbevisa mig och dem vore det förstås mycket intressant.
 
Att CO2 är en växthusgas är oomtvistat. Det finns ingen forskare som hävdar att CO2 inte är en växthusgas. Det som debatteras är till vilken utsträckning CO2 påverkar klimatet.

Var har du din källa? (de två tyskarna).

Inse att du inte vet vad du talar om och läs detta för en snabb genomgång av kunskapsläget kring fysiken bakom växthuseffekten.
 
(läs Chapter 1 menar jag)
 
Ta en titt på detta.

http://arxiv.org/abs/0707.1161
 
Du väljer vad du vill tro på.

En enstaka artikel som inte ens genomgått peer review, och som helt avfärdas som nonsens från många håll.

Eller IPCC:s sammanställning av granskade artiklar från mängder av forskare från hela världen.
 
Ja, men vederlägg då artikelns innehåll. Det torde vara mycket enkelt.

Om man tar en glasburk och fyller den med koldioxid och en annan och fyller en annan med syre så och sedan belyser dem med infrröd strålning så torde ju de båda tyskarna vara vederlagda.

Problemet är bara att det kommer att visa sig att klimatbluffen inte är någonting annat än en jättebluff.
 
Tror du på allvar att sådana experiment inte redan gjorts?

Jag är naturvetare. Min föreläsare har berättat om sådana experiment. Du är inte naturvetare. Du har inte kompetensen att dra några långtgående slutsatser i den här frågan.

Tyskarna talar, såvitt jag kan se i abstract:en, inte om att CO2 ej absorberar ir-strålning. Jag saknar dock både kompetens och ork att göra en ordentlig bedömning av deras artikel. Därför väljer jag att tills vidare tro på den mest tillförlitliga källan.
 
Nej, du väljer att tro på det som inte motsäger det du vill tro på. Samma sak gäller mig, men visst borde man kunna genomföra ett experiment som visar hur det skulle bli med de två burkarna.

Jag tycker dock att allt lutar mot att ingen sådan effekt som du hävdar finns uppträder.

Hur skall infaröd strålning "se skillnad" på koldioxid och syre?

Givetvis är hela snacket om antropogen global uppvärming ingenting annat än jätteanka.
 
"Hur skall infaröd strålning "se skillnad" på koldioxid och syre?"

Ja du, och glas är inte genomskinligt, för hur ska ljus "se skillnad" på glas och betong.

Är du intresserad av att veta varför, så läs på! Molekylerna ser olika ut, och de uppför sig olika i en rad sammanhang.
 
Gör ett försök där det bevisas/ motbevisas att infraröd strålning kan se skillnad på syre och koldioxid. Innan ett sådant försök har genomförts och bevisat att de uppvärmningstroende har rätt har jag ingen anledning att tro på det.

Jämförelsen med glas är meningslös, eftersom glas helt uppenbart har förmågan att reflektera, vilket också gäller en vattenyta.

Dock är all luft lika genomskinlig som "kejsarens nya kläder".
 
Jämförelsen med glas är meningslös för att vadå? Jämförelsen med glas är relevant, för att den visar att strålning uppför sig olika vid kontakt med olika substanser.

Här har du ditt experiment.
 
Glas och vatten ger reflexer, men det gör inte luft. Därför ställer jag mig skeptisk till att det experiment du anför verkligen genomförts på ett för frågan om global uppvärmning relevant sätt.
 
Vad är det för fel på detta experimentet nu då? Det är ju exakt det experiment vi diskuterade tidigare, som du medgav kunde vederlägga tyskarnas teori. (och vad har glas/vattens reflexer med experimentet att göra?)
 
Det finns inget vattenskikt mellan solen och jorden, men i detta experiment finns det vatten mellan "solen" och "atmosfären".

Om man bygger två hermetiskt tillslutna "växthus" utan växtlighet intill varandra och i det ena placerar en oljelampa som brinner till dess allt syre är förbrukat i det växthuset borde också ett år efter att oljelampan har slocknat innertemperaturen i växthuset där oljelampan har stått temperaturen vara mätbart högre då ju i det växthuset koldioxidhalten är högre.

Jag begriper i detta sammanhang inte varför de skall ha vatten mellan lampan och kärlen innehållande koldioxid respektive luft.
 
Vad du vill visa med exemplet med oljelampan förstår jag inte.

På vilket sätt menar du att vattnet förstör experimentet då? Vatten finns ju över båda behållarna, och dessa har ju alltså identiska förutsättningar.

Vattnets syfte finns förklarat tidigt i experimentets beskrivning: "A pan filled 1cm with water is needed in order to absorb the thermal energy emitted by the lights, which would disturb the experiment. Normal bulbs emit a major fraction of their energy as heat but only the radiation should pass and is required for the processes below."
 
Oljelampan tillför värme, men producerar koldioxid. Ett år efter att lampan har slocknat borde den värme som utgår från värmelampan ha spelat ut sin roll, men koldioxidhalten vara fortsatt hög varför det bör vara varmare i växthuset med hög koldioxidhalt.

Jo, de har identiska förutsättningar men samma sak gäller ju om man tar bort vattnet.

Därför kan jag inte se att vattnet fyller någon funktion. Om man "absorberar den termiska energin" eller inte kan väl inte spela någon roll om man gör samma sak i båda fallen, eller hur?

Solens energi kommer ju oss till del i form av termisk energi eller gör den inte det?

Således kanske det är en rimlig slutsats att infraröd strålning "ser skillnad" på koldioxid och "vanlig luft", medan detta inte gäller termisk energi.

Frågan är då i hur hög utsträckning solens värme är termisk eller består av infrarött ljus.

Jag tycker därför att experimentet är något suspekt med avseende på frågan huruvida det verkligen bevisar att solens värme i högre grad stannar på jorden givet att koldioxidhalten är högre.

Vad experimentet rimligen bevisar är väl att koldioxid har en bättre förmåga att värmas upp av infraröd strålning än "vanlig luft" har.

Frågan är dock vad som händer när man slå av lampan. Förblir det varmare i den koldioxidfyllda behållaren eller återgår de båda behållarna till att ha samma temperatur?

Om växthuseffekten är sann måste rimligen under alla omständigheter, allt annat lika, det ALLTID vara varmare i den koldioxidfyllda behållaren, eller hur?
 
Det vill säga att koldioxid i vilket fall som helst snabbare värms upp av infraröd strålning än "vanlig luft" torde vara bevisat givet att experimentet är korrekt genomfört.

Dock bevisar väl knappast det föregående att en högre koldioxidhalt i atmosfären medför högre genomsnittstemperatur med mindre än att koldioxid också kan bevisas ha en högre förmåga att bevara den värme som tillförs genom infraröd strålning. Detta verkar inte sannolikt med tanke på att det är svårare att värma upp somligt, men att mot detta tycks svara en bättre förmåga att falla i temperatur. Stenar är exempelvis svåra att värma upp, men de svalnar i gengäld långsamt.

Nästa fråga är hur stor del av solens värme som tillförs oss i form av termisk energi och hur stor del som tillförs oss i form av infraröd strålning.

Om detta vet jag ej så mycket.

Summan av det hela är dock att även om experimentet bevisar att det krävs mindre infraröd strålning för att värma upp koldioxid än vanlig luft så bevisar det knappast att mänskliga koldioxidutsläpp har någon inverkan på klimatet med mindre än att allt det andra som jag pekade på också stämmer.

Det vill säga. Givet en högre koldioxidhalt bör det alltid, allt annat lika, vara varmare än vid en lägre koldioxidhalt samt att koldioxid inte endast tar upp värmen från infraröd strålning snabbare utan också bibehåller den bättre.
 
Summan av det hela är nog att jag har fel angående mina tvivel angående infraröd strålnings förmåga att se skillnad på koldioxid och "vanlig luft", men att därifrån till att anse den "globala uppvärmningen" bevisad finns det ett antal hinder som måste forceras.
 
"Oljelampan tillför värme, men producerar koldioxid. Ett år efter att lampan har slocknat borde den värme som utgår från värmelampan ha spelat ut sin roll, men koldioxidhalten vara fortsatt hög varför det bör vara varmare i växthuset med hög koldioxidhalt." Ja, om det finns ett kontinuerligt flöde av ir-strålning. Finns ingen ir-strålning får de samma temp.

Visst, experimentet hade gått att göra utan vatten, med skillnaden att temperaturen blivit högre i de båda behållarna (men fortfarande högre i den med CO2).

När man slår av lampan kommer behållarna att gå mot det omgivande rummets temperatur, precis som jordatmosfären när den svalnar om natten.

"Om växthuseffekten är sann måste rimligen under alla omständigheter, allt annat lika, det ALLTID vara varmare i den koldioxidfyllda behållaren, eller hur?" Nej, inte vid avsaknad av ir-strålning - behållaren svalnar när strålningen upphör.

"Dock bevisar väl knappast det föregående att en högre koldioxidhalt i atmosfären medför högre genomsnittstemperatur med mindre än att koldioxid också kan bevisas ha en högre förmåga att bevara den värme som tillförs genom infraröd strålning. Detta verkar inte sannolikt med tanke på att det är svårare att värma upp somligt, men att mot detta tycks svara en bättre förmåga att falla i temperatur. Stenar är exempelvis svåra att värma upp, men de svalnar i gengäld långsamt." Värmekapacitansen hos CO2 är högre per volym (vid ett givet tryck) än hos luft, vilket innebär att CO2 med dina termer är "svårare" att värma upp, även om detta torde sakna betydelse i sammanhanget då CO2-koncentrationerna i atmosfären är små.
 
Förtydligande: Skillnaden i värmekapacitans mellan gaserna är liten, medan skillnaden i förmåga att absorbera ir-strålning är avgörande.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?