lördag, augusti 08, 2009

 

De inkompetentas talkör

Följande fyra frågor ställdes häromdagen till ett antal ledande bankekonomer.

  1. Hur förklarar du den allt starkare kronkursen?
  2. Vad tror du om utvecklingen för kronan fram till årsskiftet?
  3. För svensk industri har den svaga kronan varit en konkurrensfördel. Innebär den starkare kronan en risk för bolagens försäljning i höst?
  4. Vilka är de positiva effekterna av den allt starkare kronan.

Enligt min mening är bankekonomernas svar så dumma att de inte förtjänar någon ytterligare uppmärksamhet. Här kommer mina svar och om världen äger fortsatt bestånd kan dem av mina läsare som överlever de närmsta månaderna vid årsskiftet avgöra om jag hade rätt eller fel.

  1. Svaret på den första frågan är mycket enkelt. Riksbankens inflationspolitik är ohållbar och måste ersättas av en mindre inflationär penningpolitik. Marknaden anteciperar en mindre inflationär penningpolitik genom att handla upp kronan.
  2. Eftersom kronan enligt teorien om köpkraftsparitet är kraftigt övervärderad gentemot ett stort antal valutor framstår det som uppenbart att kronrallyt kommer att brytas. Jag råder därför till köp av guld då en svagare krona givetvis också kommer att medföra ett högre guldpris. En euro kostar idag 10,16 kronor och 100 gram guld 23.577,- kronor. Jag råder till köp av euro om man inte har så mycket pengar, men kan man köpa minst 50 gram guld tror jag att det kan bli en bra affär.
  3. Nej, det gör det knappast. Svenska företag prissätter sin försäljning i främmande valuta, men valutasäkrar sina intäkter varför en starkare krona med viss fördröjning medför minskande vinster vid försäljning av svenskproducerade varor. Sverige behöver en låg real kronkurs för att locka till sig produktion samt en inhemsk kreditexpansion under kontroll. Inget av detta är nu fallet.
  4. Eftersom kronförstärkningen vilar på lösan sand och inte är resultatet av en korrekt genomförd deflationspolitik utan istället bygger på en förväntan om en något mindre vansinnig inflationspolitik från riksbankens sida är den nuvarande kronförstärkningen inte förenad med några fördelar alls.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?