tisdag, augusti 11, 2009

 

Dom, de och dem

Jag har vid ett flertal tillfällen lagt märke till att landets tidningar skriver "de" när det enligt äldre regler skall stå "dem". Eftersom detta är ständigt återkommande och enligt mitt förmenande ytterst störande tog jag för en tid sedan kontakt med en av Sveriges största tidningar och påpekade problemet.

Dock fick jag svaret att en statlig språkvårdande myndighet godtar att man skriver "de" när det enligt äldre regler bör stå "dem" i de fall "de" kan förstås som en ellips för "de personer" eller motsvarande, vilket har bekräftats av myndigheten.

Myndigheten anser vidare att det gör ett mera ovårdat intryck att skriva "dom" än att skriva "de" även i de fall det enligt äldre regler skall stå "dem" men enligt de nya reglerna "de" kan godtas. Jag håller inte med myndigheten. Enligt min mening bör den osäkre skriva "dom" i samtliga kasus utom genitiv. Det är nämligen bättre att använda en lägre stil, som man behärskar, än en högre, som man inte behärskar. Man kan jämföra det med att föredra väl tillagad pannbiff framför illa tillagad slottsstek.

Comments:
Jag ska ta detta till hjärtat och äta väl tillagad pannbiff i fortsättningen.
 
Å andra sidan kan det vara bra tankegympa att fundera på när det skall stå de eller dem.

Det hela är inte så svårt om man kan tyska.

I nominativ heter det "de", i genitiv deras och i ackusativ och dativ "dem".

Trots sistnämnda regel heter det exempelvis "Jag såg de hästar som delatigit i hopptävlngen". Detta kan tyckas konstigt och fråga mig inte varför det är så, men så är det.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?