fredag, augusti 14, 2009

 

Gör Guantanamo till en frizon!

Idag kan man i Svenska Dagbladet läsa om eländet på Kuba. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3350701.svd

En sak som förbryllar mig är frågan varför inte USA gör om Guantanamobasen till en ekonomisk frizon. Det vill säga man gör Guantanamobasen till en zon fri från tullar och skatter och tillämpar ungefär samma lagstiftning som i Hong Kong. Jag tänker mig vidare att ordningen där skall upprätthållas av amerikansk milis som helt bekostas av den amerikanska staten som ett slags u-hjälp. Dessutom skall alla varor som tillverkas i frizonen tull- och avgiftsfritt kunna föras in i USA.

Amerikaner skall ges obegränsat tillträde till zonen och samma sak skall gälla kubaner. De kubaner som vill bli företagare och försöka tjäna pengar skall alltså fritt kunna göra det och på grund av frånvaron av skatter och tullar kan allsköns varor säljas där till mycket låga priser, vilket jag tänker mig kunna locka dit amerikanska turister med stora feta buntar av dollarsedlar i fickorna.

På det viset skulle USA kunna demonstrera frihetens överlägsenhet istället för att som nu framstå som en skurkstat som inte respekterar mänskliga rättigheter. Jag är säker på att Guantanamo med hjälp av mina förslag inom kort skulle förvandlas till ett myller av handel och produktion och att ganska snart många kubaner skulle försöka tjäna sitt levebröd i denna frizon.

Det enda sätt på vilket de kubanska kommunisterna skulle kunna hindra frizonen från att utvecklas vore sannolikt genom att kringgärda den med en mur precis på samma sätt som de östtyska kommunisterna blev tvungna att bygga en mur för att inte riskera att samtliga undersåtar begav sig iväg från det "socialistiska paradiset".

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?