tisdag, augusti 11, 2009

 

Hur hög blir inflationen?

Enligt några påstådda experter kommer Sverige inte att drabbas av någon nämnvärd inflation under de närmsta åren. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3336179.svd

De anför att det låga kapacitetsutnyttjandet och den höga arbetslösheten kommer att hålla ned inflationen. Jag vill dock påpeka att ett lågt kapacitetsutnyttjande och en hög arbetslöshet ingalunda är några garantier mot inflation. I Zimbabwe hade man under 2008 en ohygglig inflation i kombination med lågt kapacitetsutnyttjande och mycket hög arbetslöshet.

Samtidigt vill jag gärna understryka att jag inte tror att Sverige kommer att drabbas av någon hyperinflation. Jag tror däremot att konsumentpriserna kommer att fortsätta att stiga i minst lika högt tempo som det nu rådande och jag tror vidare att det kommer att bli svårt att dölja detta förhållande.

Att Sverige nu har en skenbart låg inflationstakt är nämligen endast en statistisk synvilla, som beror på att riksbanken sänkt styrräntorna kraftigt då detta medfört att boräntekostnaderna har fallit. Det är inte realistiskt att tänka att de kommer att sänkas lika mycket under den kommande 12-månadersperioden som de har sänkts under den gångna 12-månadersperioden. Negativa styrräntor skulle nämligen sannolikt medföra hyperinflation.

Snarare framstår det som sannolikt att den underliggande inflationstakten kommer att öka och att man ovanpå denna måste lägga effekterna av höjda styrräntor, varför en inflationstakt på cirka 4% under 2010 framstår som ett optimistiskt antagande givet att man ogillar inflation.

I övrigt innehåller de påstådda experternas tal så mycket strunt att jag inte gitter gå in på det. Ett grundproblem är dock att de inte förstår vad deflation är. Jag ber att få återkomma.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?