tisdag, augusti 11, 2009

 

Inflationen har upphört

Idag skriver Dagens Nyheter att guldet "har toppat". Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/guldruschen-spas-vara-over_1.928275

Enligt min mening är detta rent nonsens. Låt mig förklara varför.

Guld är den råvara som bäst kan sägas vara ett slags ekonomisk konstant. Skall man mäta värdet av olika ting sett över väldigt långa tidsperioder är guld den avgjort minst dåliga referenspunkt man kan välja. Guld är ingen perfekt konstant, men någon mindre dålig konstant låter sig knappast uppbringas.

Om guldpriset skall börja falla kan detta alltså sägas vara liktydigt med att hävda att inflationen kommer att upphöra. Det är ju inte guldet som blir mera värt när priset på guld stiger räknat i kronor utan det är kronan som blir allt mindre värd.

Om ni alltså är så dumma att ni tror att inflationen kommer att upphöra, trots att riksbanken eftersträvar en positiv inflationstakt, skall ni fästa tilltro till Dagens Nyheter som jag nu frestas kalla Dagens Dumheter. Någon guldrusch har aldrig förevarit utan endast en ständig rutschkana för kronan. Nu spår emellertid Dagens Nyheter att penningvärdet inte kommer att minska ytterligare.

Idag kostar ett kilogram guld 221.114 kronor. Vill ni ha ett gott skratt den dagen kan ni kontrollera vad ett kilogram guld kostar den 11 augusti 2014. Det finns bara en riktning för guldpriset och den är uppåt, eftersom vad det i själva verket handlar om är ett ständigt fallande värde för kronan.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?