måndag, augusti 03, 2009

 

Knappast förvånande

I Svenska Dagbladet står att läsa att det visat sig svårt för samkönade par att få adoptera barn, trots att svensk lag inte uppställer några hinder mot detta. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3296047.svd

Är någon förvånad? Tänk er en ensam kvinna med ett litet nyfött barn, som hon älskar, men saknar rimliga möjligheter att ta hand om. Två par, som vill adoptera barnet, uppträder. Det första paret är Bengt och Gunilla Svensson. Bengt och Gunilla bor i ett trevligt radhus, har ordnad ekonomi och är riktigt präktiga svenssöner. Det enda som fattas dem är några småttingar. De är alltså ofrivilligt barnlösa.

Sedan kommer Bertil och Anders Johansson.

Om ni vore i den ensamma mammans situation; vilket par skulle ni välja att anförtro ett litet nyfött barn? Svaret är så uppenbart att ingen vettig människa kan vara ett dugg förvånad över att det är svårt för samkönade par att få adoptera barn.

Försök vidare tänka er in i en situation där ett åttaårigt barn har förlorat sina föräldrar i en bilolycka och ges möjlighet att välja adoptivföräldrar. Vilket par skulle tror ni barnet skulle välja? Blir det Bengt och Gunilla eller blir det Bertil och Anders?

Detta får nog anses vara årets icke-nyhet.

Comments:
Det må vara en icke-nyhet, men naturligtvis framstår det för den politiskt korrekta svenska journalistkåren som oerhört chockerande att svensk lag inte gäller utomlands. Tänk att de inskränkta utlänningarna får ha veto mot svenska adoptionsregler och kan vägra överlämna sina ungar för vårdnad och uppfostran till svenska bögar, flator och transvestiter.
 
Det är på tiden att svensk media börjar fatta att barn behöver en pappa och en mamma, inte ett själviskt homopar av samma kön.

Det vikrtiga är ju i alla fall barnen och att dom får växa upp under normal familjeförhållanden.
 
Håller med dig 100% John, men att politiskt korrekta journalister och böglobby skall börja sätta barnen i första rummet kan du glömma.

Detta är samma människor som kräver att manliga homosexuella (ingen kan rimligen förneka att de är en högriskgrupp i HIV-sammanhang) skall få lämna blod till centrala blodbanker, bara för att det är rättvist, och för att "HIV bara är ett jobbigt besked att få numera".

Inte en tanke på några folkhälsoskäl eller oskyldiga som de facto löper högre risk att få smittat blod, det är bara att köra på, i rättvisans namn.
 
Visst är det märkligt att homos som i allt tycker att hetero är så fel försöker att vara så hetero som det bara går genom att "kräva" att få adoptera från utlandet. Det blir bara mer och mer löjligt.
 
Bögar ska INTE få adoptera barn! Flator ska INTE få insemination för att de ska kunna bli "föräldrar"! Det är dags för HBT lobbyn att begripa att naturlagarna fortfarande gäller och att de utvecklats av en anledning. Nämligen den att det rä den bästa lösningen.
 
Jag kan tänka mig ett undantag från regeln att samkönade par inte skall få adoptera barn.

Under förutsättning 1.) att man kan vara säker på att de tänkta adoptivföräldrarna inte har pedofila böjelser, vilket givetvis också skall gälla heterosexuella par och 2.) att barnen far så illa att det vore bättre att de finge växa upp hos ett samkönat par än att de tvingas leva under de villkor som de levde under innan en tänkt adoption och 3.) att det inte finns något heterosexuellt par som är intresserat av att adoptera barnen.

Om samkönade par toge hand om Ceaucescus barnhemsbarn skulle dessa barn troligen få det bättre och alla människor som vill göra något för dessa barn bör välkomnas att göra det om än att givetvis heterosexuella par är att föredra.

Jag har dock stor förståelse att adoptivbarn redan har en speciell svårighet i livet och att behöva växa upp hos ett samkönat par är givetvis i normalfallet att lägga sten på bördan.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?