måndag, augusti 03, 2009

 

Köp guld!

Enligt min mening vilar den nu pågående kronförstärkningen på lösan sand. Kronan är sjuk och den inhemska kreditexpansionen och inflationen tuffar på, varför kronan egentligen endast känner en enda riktning i förhållande till verkligt sunda valutor. Guldet är givetvis den sundaste av alla valutor, men dessvärre är det förenat med höga transaktionskostnader att köpa och sälja guld.

Jag vågar dock påstå att den som idag eller de närmste dagarna köper guld kommer att kunna få tillbaka sina pengar och en mindre vinst inom mindre än ett år. Den svenska kronans kursstegring i förhållande till andra valutor är nämligen ohållbar givet att det inte uppstår en våldsam inflation i eurozonen eller i USA. Möjligen kan det andra inte uteslutas, men att eurozonens inflation skall stiga till samma nivå som den verkliga underliggande inflationen i Sverige betraktar jag som uteslutet.

Med all säkerhet kommer euron inom det kommande året att vid något tillfälle ha stigit till en nivå överstigande 11,50 kronor per euro och rent av kommer euron att ha befunnit sig över 12,- kronor. Riksbanken är nämligen helt från vettet och bedriver en aggressiv inflationspolitik som dessutom skadar den svenska konjunkturen eftersom den är uppenbart ohållbar och kommer att nödvändiggöra styrräntehöjningar. Det är dessa styrräntehöjningar marknaden nu kapitaliserar i en högre kronkurs, men så snart de förverkligas och fler inte synes nödvändiga så kommer kronan att falla ihop som en misslyckad sufflé. Kronkursens uppgång nu är ett gift för den svenska konjunkturen.

En guldtacka med en vikt om 100 gram går för tillfället att köpa för 23.579,- kronor och Tavex återköper samma guldtacka för 22.206,- kronor. Jag vågar påstå att den som köper 100 gram guld nu och har för avsikt att sälja detta guld så snart Tavex betalar 25.000,- kronor troligen kommer att behöva vänta mindre än ett år. Är man endast icke riskbenägen och har pengar över tycker jag att fysiskt guld är ett bra alternativ så länge bankernas inlåningsräntor är så dåliga som nu är fallet. Man förlorar ju ingen ränta.

Guld kommer knappast att göra någon stormrik, men man vet vad man har.

Comments:
Hej där, intressant blogg förresten.

Kan hålla med om att det är lite farligt med så låg ränta som Riksbanken har just nu. Risken för kraftigt stigande inflation är hög när konjunkturen börjar vända. Men jag tvivlar på att vi verkligen har så hög inflation just nu - hur märker du i så fall av det?
 
Guld är en säker investering, det kan jag bara hålla med om! Tror guldet har varit undervärderat rätt länge. En dollar som blir allt starkare och ett ökat guldpris kan ge dubbel framgång för de som vågar satsa sina pengar i guld.
 
Priset på en svensk Big Mac har stigit med cirka 5,3% räknat i kronor under det gångna året.

Priset på en Big Mac avspeglar den verkliga inflationen mycket bättre än den av SCB uppmätta "inflationstakten".

Jag tror inte på någon dramatisk prisuppgång för guldet. Just nu ser det ut som om dollarn håller på att falla ordentligt och om dollarn börjar stiga är det inte säkert att guldet kommer att dras med uppåt bara därför att guldpriset i allmänhet anges i dollar.

Det vettigaste sättet att se på guldet är att se guldet som en inflationssäker valuta. Guldpriset måste ju i långa loppet vara så högt att guldbrytningen inte upphör och av det skälet kommer guldpriset i långa loppet att avspegla inflationen.

Ett problem härvidlag är emellertid att världens centralbanker sitter på stora mängder guld. Detta guld kan säljas och skulle allt detta guld komma ut på marknaden är det uppenbart att guldpriset skulle rasa. Detta är ett osäkerhetsmoment för dem som spekulerar i ett stigande guldpris.

Jag har dock en liten fundering som går ut på att amerikanska KPI i stort sett har stabiliserat sig i termer av guld.

Under 1970-talet rasade det amerikanska KPI mätt i guld och under 1980- och 1990-talen steg faktiskt det amerikanska KPI räknat i guld; det vill säga guldets marknadsvärde rasade.

Under de senaste tio åren har denna process upphört och det amerikanska KPI återigen fallit mätt i guld. Jag har dock en aning om att det amerikanska KPI upphört att fluktuera särskilt mycket mätt i guld och att detta dels är något nytt och dels något som är här för att stanna.

Med tiden kommer guldet återigen att bli världsvalutan par excellence. Detta beror på att guldpriset inte under någon längre tidsperiod kan vara så lågt att det inte bär sig att bryta guld.

Om guldpriset faller kan detta faktiskt ses som goda nyheter för dem som äger guld då ett fallande guldpris dämpar guldbrytningen och därför långsiktigt stärker guldets köpkraft.

Guld är ett utmärkt inflationsmått sett över långa tidsperioder, men guldmarknadens kortsiktiga rörelser oerhört svårtydda.

Jag är dock av den meningen att eftersom man inte får någon bra ränta hos bankerna och eftersom inflationen faktiskt är hög så kan man utan risk köpa 50 gram guld eller mer, "sitta på" detta i två år och få sina kronor plus en inflationspremie tillbaka.

Är man riskskygg och inte vill satsa på aktier men inte känner förtroende för riksbankens påstådda inflationsbekämpning och tycker att bankernas räntor är för låga i förhållande till den verkliga inflationen så är guld ett bra val.

Dock tror jag inte att man bör köpa guld om man inte har råd att köpa minst 50 gram. Köper man mindre än 50 gram guld är nämligen transkationskostnaderna för höga.

Jag har tidigare skrivit att man inte bör ge sig in i guldmarknaden om man inte har råd att köpa minst 100 gram, men efter att ha räknat igenom saken en gång till har jag funnit att jag räknade fel.

50 gram eller uppåt och under förutsättning att man är säker på att man inte behöver pengarna inom två år är med tanke på nu rådande inlåningsräntor knappast någon dålig affär. Tvärsom är det en lugn och trygg sparform.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?