tisdag, augusti 04, 2009

 

Meningslös uppgift

I Dagens Nyheter står idag att läsa att konsumentpriserna i OECD-området steg 4 promille i jämförelse med månaden innan. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/ekonomi/oecd-konsumentpriserna-stiger-nagot-1.924334

Skrivs tidningarnas ekonominyheter av ekonomiska analfabeter, eller lämnar verkligen OECD ifrån sig denna typ av fullkomligt meningslösa och imbecilla nyheter?

Jag vet inte, men om eftersom OECD inte är en valutaunion och således ett antal olika valutor används i OECD-länderna är uppgiften att konsumentpriserna steg med 4 promille i jämförelse med månaden innan helt meningslös. Man måste nämligen ange vilken räkneenhet som använts då man säger att priserna steg med en viss procent- eller promillesats.

Under 2008 steg exempelvis priserna i Sverige räknat i svenska kronor betydligt långsammare räknat i svenska kronor än räknat i zimbabwedollar, medan de - på grund av eurons förstärkning gentemot svenska kronan - föll räknat i euro.

Om man uppger att priserna stigit måste man alltid ange mätt i vad de har stigit och om inte är uppgiften helt meningslös och intetsägande.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?