lördag, augusti 08, 2009

 

Nigel i högform

Jag vill gärna göra mina läsare uppmärksamma på Nigel Farages helt lysande sågning av ett antal eurofascister. Se sågningen på denna länk.

http://www.youtube.com/watch?v=GZIR6qVejM0

Ja, jag kallar de mest fanatiska europavännerna eurofascister. Jag medger att formuleringen är tillspetsad, men eftersom de faktiskt förordar ett elitstyre i de fall den stora massan ännu inte har "sett ljuset" är det inte så långsökt att kalla dem för fascister.

Tänk också på att också i vårt land det finns gott om eurofascister om än att tyska och franska eurofascister har ett för oss främmande språkbruk. Varför blev det exempelvis ingen ny folkomröstning om Sveriges medlemskap i unionen, medan ett antal eurofascister verkar för att vi skall få rösta om euron ytterligare en gång och då givetvis i förhoppningen att vi andra gången skall göra ett "bättre" val.

Vad det anbelangar tror jag visserligen att euron har vissa poänger, men jag tror å andra sidan inte att svenskarna kommer att anse Sverige moget för fullt deltagande i eurosystemet förrän tidigast runt 2025 och vid den tiden kan så mycket ha förändrats att frågan kanske i vilket fall som helst är död. Jag tänker då på en spontan euroisering av Sverige samt ett förstärkt användande av guld i den internationella finansvärlden.

Ett stort problem för de svenska eurofascisterna är nämligen att Danmark i praktiken, genom den danska kronans koppling till euron, redan är medlem av eurozonen. För Danmarks del spelar det alltså knappast någon roll att man inte gått med i eurosystemet och så länge inte Danmark blivit fullvärdig medlem av eurosystemet finns knappast några möjligheter att övertyga svenskarna om att bli fullvärdiga medlemmar. Förmodligen är det omöjligt att övertyga svenskarna om att låta Sverige bli första skandinaviska landet i eurosystemet.

Slutligen tror jag inte heller att Norge kommer att bli medlem förrän tidigast då Sverige blivit fullvärdig medlem av eurosystemet och detta har visat sig fungera väl i Sverige. Alltså kanske det är så att Danmarks fasta växlingskurs gentemot euron ytterst sett är det som säkrar status quo i europafrågan i Skandinavien. Och även om jag mycket gärna ser ett svenskt utträde och på fullt allvar tror att Storbritannien kommer att lämna EU är status quo givetvis mycket bättre än en förstärkt marsch in i den eurofascistiska diktaturen.

Så snart Storbritannien lämnat EU tror jag att den frågan om utträde kan väckas till liv i Sverige. Ser man nyktert på saken finns knappast några skäl alls att tillhöra EU och det kommer folk att förstå så snart Storbritannien har lämnat EU.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?