onsdag, augusti 05, 2009

 

Sedan länge känt

Idag står i Svenska Dagbladet att läsa om att landshövdingen på Gotland, fru Samuelsson lämnar sitt landshövdingeuppdrag. Läs mer på följande länk.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3309845.svdOm man i likhet med mig och f. d. landshövdingen, fru Samuelsson kommer från Vårgårda är man inte förvånad över att fru Samuelsson har tvingats lämna landshövdingeuppdraget. Den allmänna uppfattningen här i Vårgårda är den att dåvarande statsministern, herr godsägaren, medicine doktor h. c. Persson, genom att utnämna fru Samuelsson till landshövding, sannolikt ville rensa bort den kanske galnaste miljöpartisten.Genom att skicka fru Samuelsson till Gotland ville statsministern sannolikt lösa ett problem i Stockholm till priset av att skapa ett på Gotland. Anledningen till att det blev Gotland var förmodligen öns ringa folkmängd då därigenom skadeverkningarna av hennes okunnighet tänktes komma att drabba färre samt inte minst att man ville vara säker på att fru Samuelsson befann sig på behörigt avstånd från det svenska fastlandet.Om man frågar folk här i Vårgårda om fru Samuelsson får man oftast svaret att hon är allmänt okunnig om det mesta. Fru Samuelsson lär en gång för länge sedan ha deltagit i frågetävlingen Jeopardy och enligt uppgift slutade också detta i fiasko. Kanske borde man låta landshövdingekandidater delta i Jeopardy, eftersom tydligen redan Jeopardy visade på brister som en landshövding inte bör ha.

Jag beklagar den elaka tonen, men har man gett sig in i politiken får man finna sig i att politiken är grym. Jag önskar fru Samuelsson allt gott, men det är tydligt att hon inte lämpar sig för mera kvalificerade arbetsuppgifter.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?