tisdag, november 17, 2009

 

Guldbubbla?

Somliga tror att guldprisets enorma uppgång räknat i dollar inte är någonting annat än en bubbla, som snart kommer att spricka, och att därför guldpriset räknat i dollar snart kommer att falla ihop som en misslyckad sufflé. Det tror inte jag och jag tänkte här redogöra varför jag inte tror att guldpriset kommer att falla ihop som en misslyckad sufflé.

Det första skälet är helt enkelt det enkla faktum att den globala guldbrytningen är tämligen liten och dessutom sedan ett flertal år befinner sig i en fallande trend. Detta kan tyckas egendomligt med tanke på att guldpriset har stigit i stort sett oavbrutet sedan 2001. Varför minskar produktionen, trots att priset nu har stigit i det närmaste oavbrutet under åtta års tid? Det beror på att guldproduktionen med mycket stor eftersläpning reagerar på ett stigande pris.

Dessutom är ett för tillfället stigande pris ingen garanti för att priset kommer att vara högt den dagen guldet verkligen har brutits och vidare vet just ingen hur högt eller lågt penningvärdet kommer att vara den dag guldet verkligen har brutits. Alltså behöver inte ett stigande guldpris ha någon nämnvärd inverkan på guldbrytningens volym. Dessutom skall man inte glömma att volymen nybrutet guld är mycket liten i förhållande till den mängd guld som redan finns ovan jord.

Dock är det utan tvekan så att en stor respektive liten guldbrytning har en inverkan på guldpriset såtillvida att en stor guldproduktion är prisdämpande och vice versa. Med tanke på att det enligt allmänt erkänd uppfattning är så att guldbrytningen reagerar på ett stigande pris med en eftersläpning på 10 år och guldpriset började vända uppåt 2001 är det dock först tidigast 2011 vi kan börja få se en ökande guldbrytning. Frågan är dessutom om guldpriset 2001 var så högt att detta ägde förmågan att i nämnvärd utsträckning befrämja guldbrytningen.

När väl guldbrytningen kommer igång på bred front, vilket jag tror att den kommer att göra innan 2020, kommer dock helt säkert den ökande guldbrytningen att få en dämpande inverkan på tendenser till ett stigande guldpris. Detta ligger dock minst två år fram i tiden.

En andra förutsättning för ett prisfall räknat i dollar är vidare att vi får se en radikalt annorlunda amerikansk penningpolitik, det vill säga en penningpolitik med fokus på att upprätthålla stabila konsumentpriser i USA istället för en som går ut på att medelst inflationära penninginjektioner och extremt låga styrräntor hindra det amerikanska bankväsendet att falla ihop. En stramare penningpolitik kan emellertid också utlösa spekulationer om en mera inflatorisk dito med den påföljden att guldpriset kan komma att löpa amok uppåt den dag Federal Reserve Bank höjer styrräntorna till en högre och mera deflatorisk nivå. Det finns dock endast ett enda hållbart sätt att åstadkomma en mera deflatorisk penningpolitik och det är genom höjda styrräntor, varför jag tror att vi ännu befinner oss en ganska bra bit från den punkt där vi möjligen kan få se en mera substantiell nedgång i guldpriset räknat i dollar.

Jag tror vidare att det kan vara så att dollarn redan idag är bortom räddning och att vi rent av nu ser början på en massiv panikflykt in i guldet och att denna ytterst sett kommer att medföra att betalningar med nominellt värde i guld kommer att ersätta den amerikanska dollarn som världsvaluta. I vilket fall som helst är redan idag guldet och dess derivat den kanske viktigaste konkurrenten till dollarn och det framstår för mig som uppenbart att redan idag man över hela jordklotet ser guldet som den förnämsta värdebevararen och eftersom förmågan att bibehålla sitt värde är penningens främsta kännemärke och också det som möjliggör de övriga funktionerna är det alltså uppenbart att dollarn redan har abdikerat som världsvaluta vad gäller en valutas viktigaste egenskap.Comments:
Fast forward to modern day and thanks in large part to a bunch of sheiks in the Middle East,
auto makers have developed a new breed of SUV; the crossover.
We did like the fact that it offers a choice of any or all vent openings rather than
the preselected combinations found in most vehicle heaters.
Inside, the centre screen and rear-view camera that comes with the optional Technology Package
($2,300) now displays a graphic of the rear
parking sensors that beep loudly as you approach objects behind the vehicle.


Here is my weblog; The 2014 Buick Encore
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?