torsdag, november 12, 2009

 

Mysterium

I Dagens Industri står idag att läsa om att guldet nått en ny toppnotering.

Enligt min mening är guldpriset först och främst en inflationsprognos, men samtidigt korrigeras i långa loppet guldpriset av reala faktorer. Således kan inte guldpriset i långa loppet vara varken orimligt högt eller lågt då det ytterst sett korrigeras genom guldbrytning.

Därmed är nog sagt om den saken.

Något märkligare är att en representant för Barricks, som är världens största guldproducent, talar om att vi kan stå inför en säljvåg där spekulanter säljer av guld med fallande priser som följd.

Vad har tagit åt denne man? Försöker en representant för ett företag som bryter guld "prata ned" priset på guld? Är han inte riktigt klok?

Mysteriet kan emellertid ha en enkel lösning. Om Barricks har utfärdat stora skuldförbindelser med nominellt värde i guld är faktiskt ett stigande guldpris åtminstone delvis ett problem för Barricks. Stigande guldpris medför ju en stigande skuldbörda.

Man kan tänka sig att Barricks försöker "prata ned" guldpriset för att vid en prissvacka utfärda stora dollar- eller euroobligationer och samtidigt amortera guldskulderna under den prissvacka man försöker framkalla. Så snart man amorterat de i guld denominerade skulderna har man dock inget att förlora på ett stigande guldpris.

Om det är, som jag tror att det kan vara, är det emellertid så att operationen redan inom kanske ett halvårs sikt kan driva upp guldpriset än mer. Om nämligen en stor mängd guldobligationer försvinner ut ur marknaden kommer detta att ha ungefär samma effekt som om en större mängd verkligt guld "gick upp i rök". Den effekten är givetvis ett tryck uppåt på guldpriset.

Det hela är ytterst intressant och märkligt eftersom det kan tyda på att ett flertal gäldenärer med skulder denominerade i guld har solvensproblem och rimligen kommer en större kreditkontraktion i guldsektorn att driva upp priset på guld ytterligare. Här finns heller ingen centralbank som kan rycka ut och späda ut penningvärdet i syfte att rädda de gäldenärer som inte kan betala.

Jag betvivlar dessutom att en sådan transaktion, som jag tänker mig, kan genomföras utan stöd från en större centralbank då den rimligen sätter valutamarknaderna i rörelse. Detta är svåröverskådligt och jag utesluter inte att detta kan komma att få stora följder. Det finns ju ett antal centralbanker som har stora guldfordringar och givetvis vill dessa centralbanker inte att deras gäldenärer skall bli insolventa. Försöker man emellertid rädda gäldenärer vars skulder är denominerade i guld saknar centralbankerna ett viktigt vapen och det vapnet är förmågan att "trolla fram" kontanter ur tomma intet.

Det framstår alltså inte som uteslutet att guldpriset inom överskådlig framtid kan komma att skjuta i höjden ytterligare. Observera att mitt resonemang inte utesluter vi står inför en kortvarig svacka för guldpriset.

För övrigt vill jag meddela att jag har kommit tillbaka från USA.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?