fredag, december 04, 2009

 

Dollarförstärkningen

Det rapporteras nu att den amerikanska dollarn återhämtar sig och att guldpriset, åtminstone räknat i dollar, faller.

Jag köpte guld för några dagar sedan och visst tycks det som om tillfället var fel valt. Å andra sidan är raset i guldpriset tämligen obetydligt räknat i kronor då det fallande guldpriset - räknat i dollar - sannolikt inte är något annat än just en starkare dollar.

Vad det handlar om är att sannolikheten för höjda amerikanska styrräntor har blivit större och detta anteciperas nu i en högre dollarkurs. Intressant är att höjda styrräntor kan medföra spekulationer om sänkta styrräntor med den påföljden att dollarn kan komma att försvagas den dagen då styrräntorna verkligen har höjts. Detta gäller i all synnerhet om Amerika kastas in i en recession till följd av att den inflation som nu sannolikt kommer att blossa upp framtvingar en stramare penningpolitik.

Det är först då det finns goda skäl att anta den amerikanska centralbanken kan tvingas bedriva en mera inflatorisk penningpolitik till följd av den stabiliseringsrecession som kan framtvingas av den nu förestående inflationen som det finns skäl att sälja guld och möjligen köpa dollar. Å andra sidan verkar det alltid oklokt att sälja guld för att köpa papper. Ytterligare en komplikationsfaktor är att en starkare dollar delvis kommer att maskera den inflation som nu sannolikt står för dörren.

Vad gäller Sverige hör det dessutom till saken att en ordentlig försvagning av kronan troligen är nära förestående, varför det inte är säkert att ett fallande guldpris räknat i dollar kommer att få särskilt stort genomslag räknat i kronor. Guld är alltid guld och den starkare dollarn saknar en säker grund.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?