onsdag, december 02, 2009

 

Jag har köpt guld

Trots att guldet, räknat i dollar, också idag har toppnoterats, vågade jag mig på att köpa guld. Jag köpte ett sekretessbelagt antal icke valutasäkrade certifikat emitterade av ABN Amro. Vad guldet framför allt avspeglar är hur inflatorisk den amerikanska penningpolitiken är och eftersom jag är helt säker på Ben Bernanke framför allt drivs av en paranoid deflationsskräck är jag helt säker på att Ben Bernanke kommer att lyckas ställa till med en rejäl dollarinflation och jag tror inte att det blir läge att ens fundera på att fly guldet förrän denna inflation har tagit fart och de amerikanska styrräntorna har höjts ganska ordentligt. Här förutsätter jag att referenspunkten är dollar, men det är ofrånkomligt att dollarn påverkar alla andra valutor därigenom att USA:s reala växlingskurs är en mycket betydelsefull variabel.

Visserligen är aktier långsiktigt bättre än guld, givet att man köper rätt bolag, men i mitt fall handlar det om att jag vill köpa på mig något som tämligen omedelbart kommer att stiga i värde gentemot den svenska kronan och där ser jag guld som det bästa alternativet. Att guldet kommer att ha noterats till en bra bit över 300 kronor per gram under nästa år är enligt min uppfattning helt bergsäkert. Jag tror nämligen att kronan kommer att försvagas och att guldet då kommer att stiga i termer av kronor i en betydligt snabbare takt än vad som har varit fallet under det år som snart går till ända.

Måhända kan det vara av intresse för mina läsare att få veta att jag för några dagar sedan öppnade depåkonto hos Nordnet och jag vill gärna göra obetald reklam för Nordnet. Det är hur enkelt som helst att köpa och sälja värdepapper via Nordnet. Kanhända är Avanza ett lika bra val, men av en slump blev det Nordnet och jag är inte besviken.

Som jag ser det innebar mitt köp av dessa guldcertifikat att jag växlade från lokal inflationsvaluta till global kvalitetsvaluta.

Comments:
Spännande att se hur det går !

Själv håller jag mig till fysiskt för att det uppfyller lite fler upplevda behov än det värdepapperiserade guldet, bla. låter det mig till fullo leva ut tankarna ( och rädslorna? ) för att hela det monetära systemet skall totalhaverera och alla certifikat skall bli värdelösa.

fö. saknar jag en debatt fylld av inre motsättningar mellan Avanzianer och Nordnettare , det skulle kunna bli ett lyxproblem för många bloggare att engagera sig i. :-)
 
Jag tror inte att allt kommer att braka samman över en natt, men jag tror att inflationen kommer att fortsätta och att detta kommer att medföra att alltfler inser att guld är ett bra inflationsskydd.

Jag tror till och med att guldet kommer att bli mittpunkten för ett helt nytt globalt monetärt system som gradvis växer fram.

Turkiet hade ren pappersvaluta redan på den tiden då exempelvis Storbritannien och Sverige hade guldmyntfot. Alltså kan guldmyntfoten leva sida vid med rena pappersvalutor, men i takt med att så kallat unallocated gold blir lika enkelt att handla med som exempelvis US-dollar, så tror jag att unallocated gold med tiden blir den självklara världsvalutan.

Även om emittenten håller 100% reserv gentemot de certifikat jag har köpt anser jag att detta är unallocated gold då jag endast blir fordringsägare i händelse av att emittenten går omkull.
 
Du kan ha rätt , hm var det :

OEC GULD ABN ( USD ) 81,75 Du köpte ?

Jag funderar också på att köpa ett gäng.
 
Än så länge är det en förlustaffär, men jag bekymrar mig inte.

Visserligen kommer eventuell vinst snarare att vara utebliven förlust i form av uteblivna inflationsförluster, men är tidhorisonten mindre lång är guld ett bra alternativ.

Annars kör jag hårt med aktier.
 
mm , jo det var just det jag tänkte på att OEC GULD ABN ( USD ) verkade ha sjunkit lite senaste dagarna.

Därför jag tänkte köpa lite och tro på ett litet uppsving inom kommande veckan.

Aktier har jag trott på sedan i somras , men sista månaden har jag börjat tvivla lite.

Min tanke är att nuvarande OMX helt är baserad på att man ser lågkonjunkturen som V-formad , är den W-formad bör det komma ett litet ras närmsta månaderna och jag har just nu inte lust att chansa. sitter hellre "säker" i korträntefonder och möjligtvis 10% i aktier.
 
Jag har aldrig begripit poängen med "valutasäkrade" guldcertifikat.

Jag köper guld därför att jag ser guld som en valuta som inte kan inflateras genom beslut av myndigheter.

I värsta fall kan de stater som har stora guldreserver vräka ut guld på marknaden för att dumpa priset, men i så fall minskar värdet av deras guldreserver. Därför är detta mindre sannolikt.

Dessutom sägs det av somliga att centralbankerna inte har så mycket guld som inte är inblandat i kredittransaktioner, varför handlingsutrymmet redan från början är begränsat. Jag är emellertid inte så bevandrad i just den frågan.

Visst har guldet sjunkit räknat i US-dollar, men å andra sidan har dollarn stärkts gentemot kronan. Allt blir så mycket enklare att förstå om man ser guld som en valuta bland många andra.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?