fredag, februari 26, 2010

 

Varför håller lågkonjunkturen i sig?

Enligt min övertygelse riskerar den nu pågående lågkonjunkturen i Sverige och utomlands att bli långvarig och förklaringen är enkel.

All världens centralbanker har tömt hela förrådet av artilleri genom att sänka styrräntorna så lågt att de praktiskt taget inte kan sänkas ytterligare. Detta håller upp de olika valutornas växlingskurs i förhållande till guldet och vad vi nu bevittnar är alltså en situation där samtliga länder har hög real växlingskurs samtidigt. Med andra ord är de monetära förhållandena kontraktiva, vilket under inga omständigheter skall förväxlas med deflationära.

Tvärsom kan de monetära förhållandena vara såväl deflationära som expansiva samtidigt och ett exempel på detta är dagens Zimbabwe där konsumentprisindex faller i en årstakt av 7,7% och samtridigt den reala aggregerade utgiftsvolymen stiger. Zimbabwe har alltså högkonjunktur och deflation samtidigt.

Motsatsen till detta är stagflation och stagflation är en situation där prisökningarna helt och hållet och mer därtill äter upp de expansiva effekterna av en ökande aggregerad nominell utgiftsvolym. Zimbabwe under hyperinflationen led alltså under hyperinflationens dagar inte av någonting annat än stagflation och en stigande prisnivå behöver på intet sätt indikera att den reala växlingskursen är låg. Tvärsom sägs det att priserna räknat i utländsk mera värdestabil valuta var exceptionellt höga under hyperinflationen i Zimbabwe och tänker man efter kan man iaktta samma sak hemma i Sverige. Om exempelvis konsumentprisindex har stigit 2 procent under det gångna året i Sverige finns det ju inget som säger att ett land med noll procents inflation inte kan ha sett den reala växlingskursen falla gentemot den svenska och i så fall kan alltså de monetära förhållandena i landet med fallande real växlingskurs vara mera expansiva än de i Sverige.

Vad gäller USA tycks det förhålla sig så att konjunkturen visar mindre tecken på återhämtning, men att varje återhämtning följs av spekulationer om en stramare penningpolitik med den påföljden att guldpriset börjar falla så snart det finns goda nyheter om konjunkturen. Alltså stiger den reala växlingskursen till följd av goda nyhter och på det viset ser de goda nyheterna till att återhämtningen omedelbart avbryts, men så snart det kommer dåliga nyheter stiger guldpriset, vilket är lika med en fallande real växlingskurs och därmed mera expansiva monetära förhållanden.

Federal Reserve bank kan egentligen bara se på eftersom man knappast kan sänka styrräntorna ytterligare och man dessutom står och stampar i inflationistiska doktriner som omöjliggör styrräntehöjningar så länge konjunkturen är svag.

Alltsamamns kokar dock ned till att guldet successivt håller på att återta sin naturliga roll som finansvärldens monark.

I övrigt vill jag meddela att jag från och med nu endast kommer att skriva bloggtexter ytterst sporadiskt.

Comments:
[b]Website Traffic[/b]

A new way to get traffic to your website. Not only will you get loads of [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]traffic[/url] more and more everyday you will also get backlinks with all the other sites on the [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]grid[/url] getting you a better search engine ranking which will get you even more [url=http://www.fastpixeltraffic.com/]website traffic[/url].Get on the pixel grid today and let the traffic come to you.Taking the internet by storm.The new way to advertise.

Visit: http://www.fastpixeltraffic.com/
 
Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat twitter[/URL], Don’t feel silly if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses not-so-popular or misunderstood avenues to produce an income online.
 
Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat team[/URL], It's not a big surprise if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses alternative or little-understood avenues to produce an income online.
 
Infatuation casinos? endure over this advanced [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] elbow and wing it humiliate online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also dawdle our additional [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] run at http://freecasinogames2010.webs.com and make chairwoman spondulix !
another lone [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] sensibility is www.ttittancasino.com , impartially than of german gamblers, blurt artifice in dissatisfy recede online casino bonus.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?