söndag, mars 31, 2013

 

Att kringgå Cyperns valutareglering

Här kommer en länk där Cyperns valutareglering beskrivs mera i detalj.

http://www.zerohedge.com/news/2013-03-27/cyprus-capital-control-details-revealed

Det finns två oklarheter.

Får icke-cyprioter föra ut mer än 3000 euro i kontanter från Cypern?

Får investeringsguld importeras och exporteras fritt?

Får de företag som importerar och exporterar investeringsguld utan inskränkningar betala sina leverantörer i utlandet på samma sätt som importörer av vilka handelsvaror som helst? Varuimport får ju betalas utan hinder av valutaregleringen.

Om svaret på de båda frågorna är ja så betyder det att det är den enklaste sak i världen att kringgå Cyperns valutareglering.

Om guld fritt får föras ut så betyder ju det att guld är bättre än euro samt samtliga utländska valutor. Euro och utländska valutor får ju inte fritt föras ut ur landet.

En annan mycket intressant fråga är hur EU:s clearingsystem hanterar detta.

Om en cypriotisk bank med tveksam solvens skulle försöka betala direkt till en icke-cypriotisk bank med god solvens så skulle j rimligen följden bli att den cypriotiska bankens löfte om pengar inte skulle accepteras.

Om jag har förstått EU:s clearingsystem rätt så blir emellertid följden av en överföring från en bank med tveksam solvens i ett land till en bank i ett annat land att den mottagande banken med inte behöver bry sig om den andra bankens tveksamma solvens eftersom den tveksamma utländska bankens överföring av medel genom clearingsystemets konstruktion automatiskt förvandlas till en fordran mot den solida bankens hemlands ECB-filial; det vill säga resterna av det landets nationella centralbank.

Detta kan i så fall åskådliggöras genom ett exempel.

Om Tyska Sopbanken försöker överföra medel till Tyska Kvalitetsbanken så kommer Tyska Kvalitetsbanken att neka denna överföring och säga åt Tyska Sopbanken att den måste betala med sedlar.

Om däremot Cypriotiska Sopbanken försöker överföra medel till Tyska Kvalitetsbanken så kommer Cypriotiska Sopbankens överföring att bli till en minuspost för Cypern och en pluspost för Tyskland i EU:s clearingssytem. Tyska Kvalitetsbanken kan sedan kräva betalning i sedlar hos de tyska myndigheterna.

Tyskland har därutöver ingen rätt att kräva betalning i sedlar från Cypern utan måste genom clearingssytemets konstruktion acceptera det som ursprungligen var en fordran mot Cypriotiska Sopbanken som om vore denna reda pengar.

Det sista spelar dock ingen större roll för Tysklands del eftersom Tyskland har rätt till betalning från ECB och ECB genom att kontrollera sedelpressarna alltid kan betala. Att det hela måste ha inflationära följder är dock tämligen uppenbart.Comments:
LOAN==BELIEVE IT OR NOT YOU CAN GET YOUR LOANS IN LESS THAN AN HOUR
Do you need a Loan?
Are you looking for Finance?
Are you looking for a Loan to enlarge your business?
I think you have come to the right place.
We offer Loans atlow interest rate.
Interested people should please contact us on
For immediate response to your application, Kindly
Do you need an urgent loan at 3% APPLY: housingfinance247@gmail.com
Cell No +919205467093
Mr. Osman Ibrahim
 
Bonne continuation
 

This information is very useful. thank you for sharing. and I will also share information about health through the website

Cara Mengobati radang Usus
Cara Menghilangkan Benjolan di Bibir
Obat Nyeri haid
Tips Menghilangkan Wajah kusam
Cara Mengobati Bisul
solusi masalah kewanitaan
 
Thanks for sharing this with us.
regards

Blissmarcom


 
Thanks for the list its very useful

3hollow.tumblr.com/
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?