måndag, mars 25, 2013

 

Cypern

Jag har inte skrivit något här på åratal, men nu kan jag inte hålla mig längre. Lockelsen att skriva om krisen på Cypern är mig helt enkelt övermäktig.

För det första konstaterar jag att en av de grundläggande skälen till den nu uppkomna situationen är insättningsgarantin.

Först och främst medför insättningsgarantin att banksparare endast ser till den ränta bankerna erbjuder. Om bankernas utlåningspolitik är sund eller osund spelar ju ingen roll, eftersom man tror sig aldrig kunna förlora sin insättning. Detta är emellertid inte fokus för denna text.

Snarare vill jag peka på att insättningsgarantin medför att ett större bankfallissemang blir liktydigt med  statsfinansiell härdsmälta. Om en större bank går omkull och alla insättningar upp till hela 100.000 euro garanteras av staten så betyder det, i händelse av ett större bankfallissemang, att staten tvingas låna upp stora pengar för att täcka spararnas förluster.

För Cypern med en förvuxen banksektor och en tämligen begränsad realekonomi blir detta givetvis blivit obetalbart. Dessutom kan man vara helt säker på att ingen hade lånat den cypriotiska staten så mycket som en enda cent till att annat än obetalbara ockerräntor. Alternativet till vad som nu hände var alltså på grund av insättningsgarantin alltså att hela den cypriotiska staten hade blivit insolvent.

Och hade den cypriotiska staten blivit insolvent hade problemet förmodligen flyttats till de banker utanför Cypern som äger cypriotiska statspapper. Troligen är en del av dessa banker tyska.

Å andra sidan - och här kommer vi till en intressant poäng - kommer den nu genomförda åtgärden att få exakt samma effekt på den cypriotiska ekonomin som om man låtit bankerna gå omkull och inte hade haft någon insättningsgaranti. En stor del av bankmedlen går ju upp i rök istället för att ersättas av medel ur insättningsgarantin.

Man kan kan därför tänka sig att det blir svårare att driva allehanda näringar på Cypern. De nyrika ryssar som hållit rubeln eller snarare euron i rullning har ju genom åtgärden förvandlats till nyfattiga ryssar och det betyder rimligen stort bortfall av kunder på den cypriotiska fastighetsmarkaden samt troligen betydligt färre gäster vid Cyperns tavernor.

Detta kan i sin tur lösa ut en ny våg av kreditförluster.

Dessutom blir det med stor säkerhet mycket svårt för Cypern att återställa ryssarnas förtroende för Cypern som rättsligt och ekonomiskt säker bankingjurisdiktion. Ingen vettig människa kommer ju att vilja att ha större fordringar denominerade i euro gentemot cypriotiska banker.

Här kan en hel näring raderas ut. Jag gissar att exempelvis Montenegro villigt kommer att ta emot ryska kunder som förlorat förtroendet för Cyperns finansiella system. Montenegriner talar dessutom inte sällan ryska.

Vidare har det skrivits i tidningarna att det nu råder uttagsbegränsningar från de cypriotiska bankerna. Dessutom begränsas in- och utflödet av medel mellan de cypriotiska bankerna och övriga världen.

Ett sätt att komma runt dessa restriktioner samt den uppkomna förtroendekrisen är att grunda nya banker som inte befattar sig med euro. Det vill säga bankernas skulder och tillgångar är denominerade i schweizerfranc eller guld och omsättningen av varor och tjänster sköts huvudsakligen genom elektronisk avräkning. I så fall vore Cyperns nu rådande valutareglering förmodligen "rundad".

Jag är däremot mycket skeptisk till tanken att cypriotiska sedlar kommer att handlas med rabatt. Så länge Cypern är med i EU så länge förblir ju cypriotiska sedlar lagligt betalningsmedel i hela eurozonen. Fordringsägare är alltså skyldiga att godta dem.



Comments:
LOAN==BELIEVE IT OR NOT YOU CAN GET YOUR LOANS IN LESS THAN AN HOUR
Do you need a Loan?
Are you looking for Finance?
Are you looking for a Loan to enlarge your business?
I think you have come to the right place.
We offer Loans atlow interest rate.
Interested people should please contact us on
For immediate response to your application, Kindly
Do you need an urgent loan at 3% APPLY: housingfinance247@gmail.com
Cell No +919205467093
Mr. Osman Ibrahim
 
The poor do not grieve and do not regret themselves, the rich do not be proud. The degree of humans on the side of God is not because of the wealth of human beings on the side of God just because of their fear

Cara Mengatasi Beser
Obat Vitiligo
Cara Mengatasi Nyeri Pundak
Cara Mengobati Parotitis
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?