torsdag, mars 28, 2013

 

Intressant att följa

Finansminister Michalis Sarris har meddelat att uttagen tills vidare inte får vara större än 300 euro per dag, att checker inte får lösas in och att cyprioterna får ha med sig högst tusen euro när de reser utomlands. Åtgärderna är ett försök att undvika bankrusning som kan leda till en direkt kollaps i banksystemet.


Enligt vad som har sagts skall begränsningarna på Cypern endast gälla under fyra dagar. Jag är säker på att det är absolut nödvändigt att begränsningarna snarast slopas. Om de blir kvar en längre tid så blir det ju omöjligt för det ekonomiska livet att fungera normalt. Därför måste restriktionerna bort snarast.

Om restriktioner inte försvinner snabbt är jag säker på att man väldigt snart kommer att börja använda någon annan valuta förutsatt givetvis att man fritt kan göra transaktioner i denna andra valuta. Man skulle exempelvis kunna använda sig av guld, schweizerfranc eller amerikanska dollar.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?