onsdag, september 24, 2014

 

Intressanta uppgifter

http://www.di.se/#!/artiklar/2014/9/24/sverige-hushallen-hamstrar-pa-banken/

Enligt denna artikel ökade icke-finansiella företags emission av räntebärande papper kraftigt i samband med finanskrisen. Anledningen var säkerigen att bankerna var mindre villiga att bevilja lån.

Nu skall dock denna trend ha brutits och företagen vänder sig återigen till bankerna och folket anförtror bankerna sina besparingar.

Enligt min mening borde staten besluta ålägga bankerna krav på att all ytterligare inlåning från allmänheten i den mån inlåningen omfattas av insättningsgarantin skulle vara helt täckt antingen med sedlar eller tillgodohavande i rix.

Inlåning som omfattas av insättningsgaranti är nämligen ingen marknadsmässig inlåning och bör således omfattas av stränga regleringar för att denna inlåning inte skall bli en pesthärd för en osund kreditexpansion.

Comments:
http://www.ju.edu.jo/home.aspx
Jordan University
[url]http://www.ju.edu.jo[/url]
 
http://www.ju.edu.jo/home.aspx
Jordan University
[url]http://www.ju.edu.jo[/url]

 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?