fredag, augusti 04, 2006

 

Framgångar för FLAVIANOKRATERNA

Det finns ett fenomen som är ganska typiskt och utbrett bland politiker och fenomenet består i att utmåla allt möjligt som framgångar för det egna politiska arbetet och att härvidlag också blåsa upp den egna betydelsen till helt absurda dimensioner.

FLAVIANOKRATERNA beter sig i detta avseende precis som alla andra politiska partier och konstaterar med stor tillfredsställelse att junilistan anammat FLAVIANOKRATISKA ståndpunkter i vargfrågan. FLAVIANOKRATERNA har tidigare redogjort för den FLAVIANOKRATISKA ståndpunkten i vargfrågan:

http://flavianopolis.blogspot.com/2006/07/vargtramset.html

På grund av den enorma överströmning av väljare från junilistan till FLAVIANOKRATERNA detta medfört har junilistan nu - förmodligen som en ren panikåtgärd - närmat sig den FLAVIANOKRATISKA synen i vargfrågan.

Läs mer på följande länk och observera att junilistan fräckt påstår att det är junilistans uppfattning som vinner terräng när det i själva verket är FLAVIANOKRATERNAS konsekventa arbete för en vettig rovdjurspolitik som vinner en historisk framgång.

http://www.junilistan.se/?p=106&action=readArticle&id=1815

Skämt åsido är det ganska intressant att observera att junilistan jobbar hårt i Dalsland och med tanke på att Dalsland är djupt EU-skeptiskt och denna skepsis finns också inom borgerligheten är det långt ifrån otänkbart att den före detta moderaten Magnus Malm kan nå en viss framgång i det trevliga Dalsland. Om inte annat kan han störa den moderata kampanjen aningen och småpartiernas största politiska betydelse består nog inte sällan i hur mycket skada de anriktar på övriga partier och hur denna skada fördelar sig på övriga partier. Ett litet parti som plockar väljare från moderaterna, men samtidigt inte lyckas ta sig in i riksdagen är givetvis oerhört nyttigt för socialdemokraterna.

Ett problem för junilistan är emellertid hur dalslänningarna ställer sig till ett parti som klart och tydligt deklarerat att man är för EU-medlemskapet. Jag är ganska säker på att junilistans framgångar hade blivit betydligt mindre i europavalet 2004 om väljarna varit helt på det klara med att junilistan är för medlemskapet. Nu vet alla detta, men det gjorde man inte 2004. Dalsland är utpräglad glesbygd och gränsar dessutom till Norge och om jag skulle bedriva en mera aktiv valkampanj för mitt lilla parti skulle jag definitivt rikta in mig på Dalsland.

Hade Magnus Malm tydligt deklarerat att det var ett misstag att ansluta sig till EU och att han skulle verka för ett utträde hade han nog kunnat vinna ett dalsländskt riksdagsmandat.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?