måndag, december 04, 2006

 

Mera, mera!


Jag har tidigare redogjort för varför jag anser att det saknas skäl att förbjuda folk att skjuta varg. Om någon vill läsa texten ytterligare en gång, eller inte tidigare läst den går det bra att klicka på följande länk.

http://flavianopolis.blogspot.com/2006/07/vargtramset.html

Nu är det emellertid så att EU börjat ha synpunkter på vargjakt i Finland och jag gissar att detta hänger samman med att frågan ses som en del av jordbrukspolitiken. Det skulle i så fall betyda att Norge - trots EES - inte skulle beröras av dessa dumheter. Jag är osäker på hur det förhåller sig, men så snart jag får möjlighet skall jag försöka ta reda på hur det förhåller sig.

Min uppfattning är att EU-medlemskapet medfört och medför oacceptabla konsekvenser för Sveriges del, men att man samtidigt inte skall glömma att EU rivit gränser inom Europa. Då emellertid redan EES innefattar fri rörlighet och eftersom EES inte omfattar tullunionen och därmed inte heller jordbrukspolitiken anser jag att EES omintetgör alla skäl att tillhöra EU. Däremot är naturligtvis min positiva syn på EES avhängig att medlemskap i EES inte medför oacceptabla följder. I så fall måste man begära utträde även ur EES, eller begära någon form av undantag inom ramen för EES. Det hör då till saken att ett EES-land utanför EU inte har någon helt ovillkorlig skyldighet att upphöja EU-direktiv till lag.

Läs mer om finska vargar och EG-domstolen på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=594560&previousRenderType=6

Om Sveriges Riksdag hindras från att stifta mera generösa regler rörande vargjakt och vargen fortsätter att breda ut sig kan detta bli ett delikat politiskt problem. För min del får EU gärna ställa till med hur mycket strunt som helst.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?