fredag, mars 16, 2007

 

Korrekt prognos?

I slutet av förra året tillät jag mig att presentera en ekonomisk prognos. Prognosens innebörd var den att den tyska momshöjningen från 16% till 19% skulle komma att få katastofala följder för den tyska bilindustrin. En starkt bidragande anledning till att bland andra vi svenskar gärna köper begagnade bilar i Tyskland är nämligen att den tyska momsen varit betydligt lägre än den svenska. Den lägre prisnivån gör att utlandet absorberar ett stort antal begagnade bilar, med den påföljden att det blir lättare för tyskarna att köpa nya bilar. Det senast nämnda håller i sin tur igång den viktiga bilindustrin. Läs gärna min prognos på följande länk.

http://flavianopolis.blogspot.com/2006/12/ekonomiska-prognoser.html

Nu har den mig veterligen första artikeln om vilka följder den tyska momshöjningen tycks få för bilhandeln i Tyskland publicerats. Läs artikeln på följande länk.

http://www.e24.se/dynamiskt/verkstadsindustri/did_14832192.asp

Observera emellertid att det som framgår av artikeln inte nödvändigtvis bekräftar min prognos. Vad som nu skett är att den tyska bilindustrin fått vidkännas vikande försäljning, men å andra sidan var försäljningen strax innan momshöjningen rekordartad. Däremot kommer den första delen av min prognos att ha besannats den dag det står klart att försäljningsnedgången blir bestående. Där är vi ännu inte.

Vad som nu måste ske är förmodligen att lagren av begagnade bilar måste minska. I takt med att dessa krymper kommer troligen priserna på begagnade bilar att anpassa sig till en högre moms, men här kommer ett specialproblem med i bilden och specialproblemet är att utlandet är en stor köpare som troligen kommer att falla bort i takt med att prisnivån på begagnade bilar i Tyskland stiger till en högre nivå. Faller utlandets inköp av begagnade bilar bort är detta ingenting annat än en katastrof framför allt för de tyska bilhandlarna. I någon mån kommer dock den tyska bilindustrin att kunna kompensera denna nedgång i inhemsk försäljning genom ökad export av nya bilar till övriga EU-omådet. Det är exempelvis troligt att handeln med framför allt dyrare begagnade bilar av tyskt fabrikat kommer att slå alla tänkbara rekord i det lilla Luxemburg där momsen endast är 15%.

Den första delen av facit kommer alltså att finnas tillgänglig den dag följderna för handeln med begagnade bilar mera definitivt går att fastställa. Den andra delen av prognosen kommer att finnas tillgänglig den dag det klarlagts hur en förändring av handeln med begagnade bilar påverkar den tyska bilindustrin.

Jag gissar att det kommer att visa sig att den tyska momshöjningens totala saldo blir negativt för den tyska statskassan. Den tyska staten har helt enkelt skjutit sig själv i foten. Det bevisar också att regeringen Reinfeldt kunde göra ett smart drag genom att sänka momsen. Att sänka momsen kostar nämligen förmodligen ingenting av det skälet att, givet en lägre moms, utländska besökare skulle spendera mera i Sverige.

Comments:
hello,I recommend to you the best browser in history,I really loved it,I hope you may want to download and try. thank you.
 
hello,I recommend to you the best browser in history,I really loved it,I hope you may want to download and try. thank you.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?