lördag, mars 24, 2007

 

Vad fattas EFTA-länderna?


Idag skriver EU-komissionären Margot Wallström i Svenska Dagbladet om det fantastiska EU och Svenska Dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson stämmer sedan in i lovsången av det fantastiska EU. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14886341.asp

Dessutom har Margot Wallström skrivit något tillsammans med Fredrik Reinfeldt på Dagens Nyheter debatt. Jag har inte läst alstret och tror inte heller att det finns några skäl att göra det.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=631928

När man sysslar med juridik tvingas man tänka logiskt och att om och om igen kritiskt pröva om det man tänkt håller måttet. Det visar sig snart att det inte sällan är svårt att komma fram till hållbara slutsatser. Tyvärr är politikens väsen helt annorlunda. Inom politiken handlar det inte sällan om visioner och fagert tal. Det handlar rent av om att slå blå dunster i ögonen på folk.

Jag menar att såväl Margot Wallströms resonemang som Claes Arvidssons ledarartikel är exempel på luftigt och måhända vackert formulerade texter, men att båda texterna är i fullkomlig avsaknad av intellektuell substans.

Vad är det som är så bra med EU? Och, om EU verkligen är så bra, vad är det då som fattas EFTA-länderna? Vad vann Sverige genom att ansluta sig till EU 1995?

Svaret är att vi inte vann mycket mer än att vi fick en annorlunda jordbruks- och fiskeripolitik. Dessutom förändrades vissa momsregler och tullrutiner. Det senare innebar att en mängd varor vi tidigare kunde importera tullfritt tullbelades. För detta betalar vi i runda slängar 25 miljarder kronor i avgifter per år. Därtill kommer att vi konsumenter, på grund av EU:s tullar, tvingas betala högre priser för ett stort antal varor. Detta är den nakna sanningen och vad ovan nämnda pratkvarnar dravlar om är inget annat än fria fantasier.

Jo, men är inte EU nödvändigt för att säkra freden? Jaha, om EU vore nödvändigt för freden, varför råder då inte krig mellan Norge och Island? Kan någon vettig människa tro att det skulle uppstå någon krigsrisk om exempelvis Sverige valde att lämna EU?

Behövs inte EU för att "tygla" Tyskland? Jag tror inte att det finns något land på jorden där det finns fler pacifister än just i Tyskland och detta hänger förstås samman med erfarenheterna från andra världskriget. Finns det några skäl att tro att det idag skulle kunna utbryta en militär konflikt mellan Tyskland och Frankrike angående huruvida Elsass och Lothringen skall vara tyskt eller franskt? Och vad är det avgörande skälet till dagens fredliga Tyskland? Är det EU:s mjölkkvoter, eller är det den tyska demokratin som säkrar freden? Jag gissar på det senare.

Fredsargumentet är fnoskigt och helt uppenbart finns ingen krigsrisk mellan EFTA-länderna heller. Det finns heller inga skäl att tro att det finns någon risk för ett krig mellan Tyskland och Schweiz, trots att Schweiz inte tillhör EU. Alltså skulle ingenting förändras ens om EU upplöstes.

EU står för transnationell protektionism, superbyråkrati, bristande demokrati, en vanvettig jordbrukspolitik och en svag transnationell inflationsvaluta älskad av ingen. Ju förr Sverige lämnar detta elände, desto bättre!

Vad fattas EFTA-länderna? Svara på min fråga!

Comments:
EU kan också användas som ursäkt för att genomföra reformer Sverige uppenbarligen inte klarar av annars. Fackets lilla scam fick nyss på nöten och snart försvinner troligen spelmonopolet för att ta två sentida exempel.

Fler exempel går säkert att finna med lite eftertanke.
 
Vad gäller frågan om att facket nyligen "fick på nöten" avgjordes denna fråga av Europadomstolen. Sverige lyder under denna domstol sedan årtionden tillbaka och ingenting ändrades av att vi är/har blivit medlemmar av EU. Dessutom menar jag att domen var olycklig, eftersom den faktiskt innebär ett ingrepp i avtalsfriheten. Detta är dock en annan och ganska knepig diskussion.

Vad gäller spelmonopolet skulle Sverige omfattas av EG-rätten på detta område också utanför EU, givet att vi inte valde att lämna EES också. Jag förordar endast att Sverige bör lämna EU och anser att frågan om fortsatt medlemskap i EES är en annan och mera komplicerad fråga. Det finns vissa goda skäl att tillhöra EES, men det finns också vissa skäl att inte göra det. Här kan man göra en sammanvägning och komma fram till att det ändå på det hela taget är bäst att inte lämna EES. Ett skäl kunde då vara att det svenska spelmonopolet inte "håller" inför EG-rätten.

Slutligen vill jag påminna om att EG-domstolen inte slutgiltigt sänkt det svenska spelmonopolet. Tolkningarna av vad EG-domstolen sagt och inte sagt går isär. EG-rätten innefattar vissa bestämmelser till skydd för en i viss mening öppen marknad, men många glömmer att det finns bestämmelser som möjliggör undantag givet att vissa villkor är uppfyllda.

Summan är att EU inte eftersträvar en fri marknad. EU eftersträvar en gemensam marknad.

Jag vill ha en fri marknad.
 
Dina aningar om deras gemensamma artikel var riktiga. Mest ogrundade påståenden och luftpastejer samt uttalanden om t ex järnridån och demokrati i vissa länder som alls inte beror på EU.
På slutet ett häpnadsväckande uttalande: "ett demokratiskt och europeiskt Turkiet..."! Man undrar, känner inte dessa ledande politiker till att Turkiet är en av 57 undertecknare till CDHRI vilken underställer mänskliga rättigheter under shariah. Just snygg demokrati.
 
Jag ber att få tacka Bertil M. för den trevliga kommentaren.

Å andra sidan gör det mig inget om Turkiet blir medlem av EU om Sverige bara går ur.

Dessvärre framstår ett svenskt utträde inte som särskilt troligt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?