söndag, maj 27, 2007

 

Ytterligare skäl att slopa kapitalbeskattningen

I en tidigare text föreslog jag att helt och hållet slopa kapitalbeskattningen. Texten finns på följande länk.

http://flavianopolis.blogspot.com/2007/05/jag-ber-att-f-instmma.html

Efter att ha tänkt igenom frågan har jag funnit att det finns ytterligare skäl att slopa kapitalbeskattningen framför allt vad gäller fastigheter. För det första är realisationsvinstskatten en skatt på folk som flyttar. Det kan knappast vara klok politik att beskatta folk som flyttar dit arbeten finns.

För det andra skulle en slopad realisationsvinstskatt göra det mera lockande att sälja en fastighet vars marknadsvärde ökat. Ett större utbud skulle verka prisdämpande och därför understödja Riksbankens strävan att bromsa ned inflationen i bostadssektorn.

Som jag redan tidigare påpekat skulle slopade ränteavdrag göra det mera kostsamt att låna pengar med en dämpande inverkan på kreditexpansionen. Slopad skatt på ränteinkomster skulle göra det mera lockande att spara. Sammantaget skulle alltså slopad kapitalbeskattning leda till att inflationstakten skulle bromsas.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?