fredag, juni 29, 2007

 

Att minska antalet illegala aborter?

Ehuru jag är medveten om att det är förenat med stora påfrestningar att föda och uppfostra ett barn och att det lätt händer sig att oönskade barn blir till anser jag att man inte med hedern i behåll kan påstå att det är möjligt att genomföra en abort utan att därvidlag döda ett barn. Själva poängen med aborten är att ju slippa ta hand om ett oönskat barn. För att slippa detta måste barnet dödas.

Jag är också medveten om att ett abortförbud knappast skulle efterlevas i ett samhälle där de flesta betraktar abort som ett tämligen harmlöst gynekologiskt ingrepp. Icke desto mindre anser jag att abort borde vara helt förbjuden på det sätt som var fallet fram till och med 1938 års utgång. All abortlagstiftning hör hemma i brottsbalken.

Jag finner vidare att Göran Hägglunds argumentation att fri abort ger färre illegala aborter synnerligen märklig. Om man slopar all lagstiftning behövs ingen brottsbekämpning helt enkelt därför att det inte finns några brott att bekämpa. Jag finner det vidare synnerligen märkligt att ingen kristdemokrat kräver ett villkorslöst abortförbud. Kraven på sänkt övre tidsgräns framstår enligt min mening som att man antyder att abort utförd i ett tidigt stadium av graviditeten är mindre allvarligt än abort utförd i ett senare skede av graviditeten. Detta betyder faktiskt att de så kallade kristdemokraterna omhuldar exakt samma syn på frågan som praktiskt taget hela övriga samhället och då frågar man sig givetvis om det finns några skäl för ett sådant parti att kalla sig kristdemokratiskt.

Jag tror inte att det är realistiskt att tänka sig ett samhälle utan aborter. Däremot vill jag gärna leva i ett samhälle där samtliga aborter är illegala. Läs mer om kristdemokraternas diskussioner om abortgränser och annat på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_16005824.asp

Comments:
Bästa Flavian... Du vet säkert att illegala aborter dödar 200 kvinnor dagligen runt om i världen. Åtskilliga tusen fler får svåra, handikappande skador. Har dessa kvinnor inte några rättigheter? Har de inte rättighet till sin egen kropp? Till sitt eget liv? Till hälsa? Alternativet för dem är inte att föda ett barn som de inte kan ta hand om, som kommit till genom våldtäkt eller som kanske hotar deras eget liv. Det är besynnerligt hur dessa människor som så hårdnackat hävdar de ofödda barnens rätt till liv så lättvindigt avfärdar det liv som redan finns - kvinnans. Kanske är det för att de flesta med den här typen av åsikter anser att kvinnan är till för att föda barn. Punkt. Hon är en behållare för nytt liv och inte en person med egenvärde.
Abort är inget lätt beslut. Det är också något man får leva med resten av sitt liv, men du och dina likar borde försöka våga lita på att kvinnor kan ta ansvarsfulla beslut - både för sig själva och sina ofödda barns skull. För det kan vi.
 
Min grundpremiss är att fostret är en människa och att fostret därför bör åtnjuta skydd av staten såtillvida att de som utför/ger samtycke till abort skall straffas. Detta betyder inte att omständigheterna skall vägas in.

Och det betyder inte att man inte ha kan ha medkänsla med kvinnor som av olika skäl sörjer aborterade barn.
 
Rättelse:

Detta betyder inte att omständigheterna INTE skall vägas in.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?