söndag, september 16, 2007

 

Frågan är komplicerad

Enligt Svenska Dagbladet vill konstnären Lars Vilks att regeringen fördömer de dödshot som riktats mot honom på grund av hans drift med religionsstiftaren Muhammed. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_17091697.asp

Enligt min mening är detta en mycket komplicerad fråga på vilken det inte finns några självklara svar. Min uppfattning är ungefär den att man i vilket medium som helst skall få vräka ur sig vad som helst utan förhandsgranskning, men att man i vissa fall skall kunna ställas till ansvar i efterhand.

Och jag anser faktiskt att i de fall syftet endast varit att såra och göra människor upprörda, skall man kunna ställas till ansvar för att i onödan ha framkallat upprörda känslor. Att ge sig på någon annans tro på ett uttalat provokativt sätt är enligt min mening visserligen i någon mening ett yttrande, men det kan faktiskt finnas skäl att ha lagstiftning som gör det straffbart att försöka provocera fram upprörda känslor. Upprörda känslor hos en stor mängd människor kan nämligen hota samhällets lugn och stabilitet. Är däremot syftet endast att föranleda religionsutövare att reflektera över något meningsyttraren anser orimligt i deras tro, skall detta givetvis vara straffritt.

Man kan visserligen hävda att det i så fall borde vara otillåtet att praktisera islam, eftersom en grundläggande dogm inom islam är påståendet att Jesus Kristus inte är Guds Son. Denna dogm är, utifrån kristen synvinkel, ingenting annat än en hädelse. Bör detta föranleda ett förbud mot att utöva islam?

Svaret är nej, eftersom muslimernas syfte med att förneka att Jesus Kristus är Guds Son inte är att skapa upprörda känslor bland kristna. Om däremot en ateistisk grupp sprider nidbilder av Jesus Kristus där han framställs på ett för kristna djupt stötande sätt och den ateistiska gruppen endast har för avsikt att provocera fram sårade och upprörda känslor bland kristna och detta hotar samhällets lugn och stabilitet, kan det finnas skäl att i efterhand ställa den ateistiska gruppen till ansvar.

Sådana inskränkningar av yttrandefriheten behöver inte vara tabu i ett demokratiskt samhälle. Det är exempelvis förbjudet att påstå att judar är giriga, att ziegenare är tjuvaktiga och att negrer är lata om syftet är att hetsa. Däremot är det inte nödvändigtvis otillåtet att publicera vetenskapliga artiklar med underbyggda påståenden om att det går att visa att vissa invandrargrupper är överrepresenterade i brottsstatistik. Exakt vad som skall vara tillåtet i varje enskilt fall är svårt att säga, men om syftet är att utså hat och motsättningar och ingen grund finns för påståendena bör den som ansvarar för sådant skräp i efterhand kunna ställas till ansvar.

Med tanke på att det finns hundratusentals muslimer i Sverige, vilka ej vill annat än leva fredligt tillsammans med religionslösa och religiösa, som inte är muslimer, menar jag att regeringen gör rätt när den är aningen tillbakadragen i kontroversen kring Lars Vilks. Lars Vilks har sårat muslimerna å det grövsta och syftet har helt säkert varit att provocera fram upprörda känslor. Det ligger vidare i Sveriges intresse att inte bli utsatt för islamistisk terrorism.

Slutligen vill jag säga att jag på intet sätt är muslim, utan att jag är rysk-ortodox, gammaltroende kristen. Av detta skäl känner jag på det rent religiösa planet stort äckel inför islam, då ju denna religion förnekar att Jesus Kristus är Guds Son och att Jungfru Maria är Guds Moder. Jag vill leva fredligt, sida vid sida, med muslimer och kunna verka för deras omvändelse till kristendomen. Detta förutsätter ett samhälle där vi visar respekt för varandras särart.

Lars Vilks förtjänar polisskydd, men han förtjänar inte beundran. Givetvis förtjänar de som hotar döda Lars Vilks stort förakt, men det är inte självklart att det skall vara fritt från samhälleliga sanktioner att sprida teckningar av den typ Lars Vilks framställer. Anledningen till att jag ser det så är inte att Lars Vilks inte skall få tänka och teckna vad han vill, utan att fredlig, mänsklig samlevnad kräver att vi visar respekt och förståelse för andras särart, tro och kultur. Om vi gör detta av opportunistiska eller idealistiska skäl, spelar en underordnad roll.

Comments:
"Och jag anser faktiskt att i de fall syftet endast varit att såra och göra människor upprörda, skall man kunna ställas till ansvar för att i onödan ha framkallat upprörda känslor"

Onekligen komplicerat. Fortsätt med juridikstudierna!
 
Tack för uppmuntran!
 
De Religösa Fanatikerna är verkligen de som skändar/förtrycker och förlöjligar Demokrati, Vetenskap, Utbildning, Kvinnorespekt, och rättsväsendet.

Kolla in denna:
http://www.youtube.com/watch?v=oSZYN8UV6yg
 
Det minsta "Konstnären" kan göra är att be om ursäkt!
 
"Och jag anser faktiskt att i de fall syftet endast varit att såra och göra människor upprörda, skall man kunna ställas till ansvar för att i onödan ha framkallat upprörda känslor"

-Ja Sveriges jurister står där dom står. LÅNGT från folket.
 
Bra inlägg i debatten

Alla andra verkar tycka att det är muslimerna som är tokiga, när det är, i mitt tycke en misslyckad s.k. konstnär som kämpar för att få uppmärksamhet.

Vilks har alltid försökt få uppmärksamhet, och om jag inte missminner mig så är han väl inte ens svensk? Han är väl Ladonier?

Samhället har spårat ur när det gäller att försöka få uppmärksamheten riktad på sig.

Det finns människor som visar sig nakna för allt möjligt behjärtansvärd ändamål.
Hur det gynnar fattiga barn eller valarna eller något annat framgår sällan, det är för att dom själva ska få uppmärksamhet, precis som Vilks vill, och som s.k. konstnärer som dricker kiss, häller ut fil på ett helt golv o.s.v.

Kan man inte göra något som folk vill ha så man kan leva på det får man ta till nya grepp, även om Vilks inte gjorde det han visste vad resultatet skulle bli och får då själv ta konsekvenserna.

Jag kan inte förstå varför vi övriga skattebetalare ska betala för polisskydd för sån dumhet, hoppas räkningen skickas till Vilks.
 
Föregående talare framlägger ett, enligt min mening, utmärkt argument för vissa inskränkningar i yttrandefriheten, nämligen det ekonomiska argumentet.

Det är inte rimligt att skattebetalarna skall tvingas stå för kostnaderna för att skydda en politisk "exhibitionist".

Därmed inte sagt att det inte kan finnas situationer där någons rätt att på ett sansat och anständigt sätt framföra åsikter kräver extraordinära polisinsatser och att skattebetalarna bör stå för kostnaden. Demokratin bör få kosta några kronor; det är den värd.

Hade exempelvis Lars Vilks skrivit en väl genomarbetad bok som visat på uppenbara självmotsägelser i islam och hur man i efterhand redigerat koranen efter att den kritiserats och att detta medfört att Mulla NN uttalat en så kallad Fatwa, hade Lars Vilks bort ha polisskydd dygnet runt.

Allt han gjort är emellertid några tämligen obetydliga och för muslimer uppenbarligen ytterst sårande teckningar som vem som helst kunnat göra efter några flaskor pilsner.

Observera dock att jag på intet sätt försvarar islam.
 
Håller med dig Flavian.

Försvarar inte heller Islam, men ca 1/6 del av jordens befolkning tillhör ju Islam, vilket gör att dom förkännar viss respekt.

Och jag frågar mig: Vad var Vilks avsikt med sina bilder?

Mår illa när man hör hans kommentar att han tyckte det var för dåligt med bara 100.000 som pris på hans huvud.

Nä låt all media ignorera hela historien, låt han reda upp sina dumheter själv.
 
Flavian säger," Det ligger i Sveriges intresse att inte bli utsatt för islamitisk terrorism"
Men Falvian ,det finns väl ingen Islamistisk terrorism...och skulle den finnas skall Sverige vara tyst och inte utsätter sig för den.
Du vill sitta på alla stolar samtidigt.
 
Dags att köpa Vilks jonstverk, priset har 100-faldigats denna vecka. Men dom riktiga dyrgriparna uppstår först när han är död. Aha!! Islamisterna har hamstrat hans konstverk, och kommer dra ekonomisk nytta av prisuppgången när dom slaktat Vilks.
 
Det stämmer att jag tror att CIA delvis står bakom den islamistiska terrorismen. Däremot tror jag att det finns en del "nytiga idioter" som utnyttjas av CIA och visst kan dessa vara farliga.

Att 1/6 av jordens befolkning är muslimer är i och för sig inget argument för att gilla deras idéer, men det är ett bra skäl att inte i onödan reta dem.

Vi vill ju att de säljer olja till oss och att de köper lastbilar, skithuspapper och telefoner av oss.

Det är ett fräscht grepp att misstänka konstspekulanter bakom den senaste tidens turbulens!
 
Flavian,Du talar bl.a.om CIA,lastbilar,skithuspapper och telefoner..
Jag tycker att du pratar en massa skit.
 
Jag tycker vi drar ditt argument ett steg till. Visserligen bör man få följa vilken religion man vill, men om det innebär att medelst mordhot, flaggbränning och vilda skrik söka begränsa kafirers, icke-muslimers, yttrandefrihet till förmån för sin egen religion, ja då bör fridstörarna kunna ställas till ansvar.

Oavsett på vilket sätt de har angripit yttrandefriheten så innebär deras ställningstagande en oerhörd provokation mot de folk som har givit dem skydd och bistånd. Upprörda känslor hos en stor mängd människor kan nämligen hota samhällets lugn och stabilitet.

Dessutom bör nämnas att 5/6 av jordens befolkning är kafirer. Det är inte ett argument för att gilla deras idéer, men det är ett bra skäl att inte i onödan reta dem.
 
Allan

Hur menar du att Vilks bilder för något till yttrandefriheten?
 
Till Allan

Jag tycker att du har en poäng. Islam är en religion som är helt oförenlig med tanken på ett fritt samhälle åtminstone om man hårdrar islam.

Och visst har vi kafirer rätt att leva i lugn och ro.

Olika påstått kristna grupperingar har visserligen ett och annat på samvetet, men utgår från vad Jesus sade skall man finna att Jesus skilde på religion och politik.

Mitt rike är icke av denna världen, sade Jesus.

Däremot är det så att islam också enligt sina urkunder är en i allra högsta grad politisk religion och att därför islam kan bli/redan är ett politiskt hot.

Men jag anser också att den stora massan måttfulla och fridsamma muslimer i Sverige har rätt att leva på sitt sätt och att om Lars Vilks syfte var att provocera dem, känner jag ingen sympati för honom.

Att såra andra människor är något som åtminstone under vissa omständigheter bör föranleda sanktioner. Och du har en poäng när du säger att de muslimer som uppmanar till mord sårar oss kafirer antingen vi är kristna, eller vad vi är.
 
Allan

Det finns dock ett problem med ditt resonemang såtillvida att de flesta muslimer bor utanför Sveriges gränser och att vi inte kan göra något åt vad de ställer till med i sina egna länder.

Men visst bör vi också med lagliga och polisiära medel bekämpa islamistiskt ofog i Sverige. Lika litet som vi har rätt att såra dem, har de rätt att provocera oss.

Däremot bör en i Sverige fridsamt och stillsamt utövad islam åtnjuta skydd av svenska staten.

Sedan tror jag att många muslimer i Sverige uppskattar att få leva i ett mera öppet och tolerant samhälle än man kan finna i traditionellt muslimska länder.

Jag tror också att risken för att de fattar tycke för delar av vårt samhällssystem är större än risken för att Sverige islamiseras.
 
Anonym: Det är när man börjar ifrågasätta enskilda publikationers existensberättigande som man medverkar till ett urholkande av yttrandefriheten.

Man kan säga att allting som använder yttrandefriheten bidrar till yttrandefriheten. Dessutom bevisade Vilk, genom muslimernas reaktioner, att yttrandefriheten inte är självklar ens i Sverige.

Dels för att det finns en stor mängd fanatiker utomlands som inte drar sig för att skada svenska intressen. Dels för att vi har släppt in en stor mängd femtekolonnare i Sverige som nu har visat vilken sida de står på i förhållande till det fria samhället. Detta har nästan aldrig visats i media tidigare.

Flavian: Jag anser att de måttfulla muslimerna skulle bry sig lika lite om en teckning av Mohammed som de måttfulla kristna skulle bry sig om en teckning av Jesus. Om man låter sig bli upprörd av en sådan struntsak så menar jag att man inte är måttfull på något sätt.

Då bör man också ha i åtanke att de muslimska medierna, som konsumeras även av muslimer i Sverige, har väldigt högt i tak vad gäller karikatyrer riktade mot andra. Speciellt nidbilderna av judar för tankarna direkt till 30-talet. Hur legitima kan de muslimska protesterna då vara?
 
Nej, visst rimmar det illa med att kräva respekt för sin sak att samtidigt åberopa sig av yttrandefriheten när man själv publicerar nidbilder av judar.

Och precis som du skriver blir jag inte särskilt upprörd över olika försök att förlöjliga kristendomen.
 
Är detta inte brott se med dina ögon

www.youtube.com/watch?v=F3qOb-V9Ywc

watch

Se på bebisen hur dem gjort hål i hennes lilla mage

Median vill inte visa detta för er

Jag skriker hjälp hjälp alla människor i världen

Skrik du också om hjälp

Jag kan inte göra något mer än att skrika om hjälp

Jag gråter och skriker Hjälp
 
Jag delar ljusets syn på staten Israel; denna stat är inget annat än ett förbrytarband.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?