söndag, september 30, 2007

 

Statens eget fel

Alldeles nyligen har ytterligare ett så kallat värdetransportrån inträffat. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/dynamiskt/stockholm24/did_17191002.asp

Jag har vid ett flertal tillfällen påpekat att det är staten själv som inbjuder till denna typ av brottslighet. Hela problemet beror nämligen på att det finns sedlar med stora valörer, vilka är så kallat lagligt betalningsmedel. Det är visserligen sant att inget samhälle kan leva helt utan möjligheten till kontant betalning, men inget tvivel råder om att staten i huvudsak har sig själv att skylla för att en så stor del av betalningarna fortfarande sker kontant.

Vore det så att den största valören, som emitterades av staten, vore ett mynt med valören 20 kronor, vore det nämligen högst osannolikt att sedlar användes i någon större utsträckning. Alla sedlar, om några alls användes, vore nämligen i så fall de jure löpande skuldebrev emitterade av privata banker och en bank kan i juridisk mening inte lösa sig från sina skulder genom att överräcka ett löpande skuldebrev som anger samma bank som gäldenär. På det viset skulle hela den ekonomiska och juridiska logik som förklarar den stora förekomsten av så kallade bankomater falla samman.

Jag föreslår att staten successivt drar in alla större valörer och med tiden siktar på att den största valören blir ett mynt med valören 20 kronor. I Skottland är idag den största valör som är lagligt betalningsmedel tvåpundsmyntet.*

Det vore dessutom så att ingenting skulle hindra privata banker från att emittera löpande skuldebrev, vilka kunde användas som sedlar. Att däremot tro att bankerna i någon större utsträckning skulle ägna sig åt något så föråldrat och dumdristigt som att emittera sedlar, framstår dock som osannolikt. I ett modernt samhälle borde 99,99% av alla överföringar av medel kunna ske genom elektroniska signaler och enda anledningen till att inte så redan är fallet är statens emission av sedlar.

*I teorien är även fempundsmynt lagligt betalningsmedel, men sådana förekommer knappast.

Comments:
Cash is king. Brottslingar hittar alltid nya vägar för att skaffa pengar. Viktigare än att ta bort kontanter är att försöka få tag på de som gör brott(ofta ligor) och döma dessa till väldigt långa fängelsestraff. Bygg fler fängelser om det behövs och fånga upp ungdomar i tid som är på väg mot den kriminella banan
 
Långa fängelsestraff kostar skattebetalarna en hel massa pengar. Att bli av med kontanterna skulle möjligen anses räntan på sedlarna, men troligen bespara oss en hel massa elände.

Visst skulle sedlar i ena eller andra formen cirkulera, även om mina reformer genomfördes, men staten bör ta sin hand från sedelhanteringen.
 
Jag menade förstås kosta räntan på sedlarna.
 
Är inte du lite orolig att statens kontroll över ekonomin skulle öka om alla ekonomiska transaktioner skedde elektroniskt. Statens förmåga att konrollera all handel med sedlar är begränsad som det ska vara, tex när jag betalar människor för svartjobb.

Det är iofs enbart kriminella handlingar som det blir problematiskt att fortsätta med när det enbart finns elektroniska betalningssätt, men idag är ju en massa ekonomiska brott inte direkt omoraliska i en verklig mening.

/Björn
 
Det finns två möjligheter att göra svarta affärer om mitt förslag genomförs.

1. Bankerna kan ge ut löpande skuldebrev som kan fungera som sedlar. Sådana betalningar är anonyma och kan inte spåras.
2. Man kan använda utländska valutor.

Min poäng är att den undre världen inte behöver stöd av staten; den klarar sig bra ändå!
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?