måndag, december 10, 2007

 

Ovetenskapliga påståenden basuneras ut som sanningar

"Håller du hastigheten som skyltats minskar antalet olyckor och döda samtidigt som utsläppen minskar, säger utvecklingschef Hans Rode på Vägverket."

Det må vara att utsläppen minskar om man håller en lägre hastighet, men å andra sidan är koldioxid givetvis inte bara helt ofarligt, utan också en nödvändig förutsättning för fotosyntesen och därmed allt liv på denna planet. Talet om klimatkatastrofen är ur fysikalisk synvinkel en omöjlighet, vilket visas av enkla exempel. Å andra sidan är ingen större skada skedd ens om folk körde i lagenlig hastighet, eftersom de svenska koldioxidutsläppen endast skulle minska med 1,5% om alla höll lagenlig hastighet. Dessutom är det praktiskt taget omöjligt att från fall till fall avgöra vad som är lagenlig hastighet, eftersom hastigheten i vilket fall som helst inte får överskrida vad som under givna omständigheter är en ur trafiksäkerhetssynpunkt försvarlig hastighet.

Vad gäller antalet olyckor på vägarna är det på intet sätt bevisat att lägre hastigheter bidrar till färre olyckor, men det är uppenbart att de olyckor som inträffar allt annat lika blir mindre allvarliga om man håller en lägre hastighet.

Påståendet att antalet olyckor minskar genom lägre hastigheter är dock motsagt av ett så stort antal empiriska observationer att det är mera rimligt att anta att det förhåller sig precis tvärsom. Hur förklarar exempelvis Vägverket att antalet dödade i förhållande till trafikvolymen är lägre på tyska motorvägar än på motorvägar i ett antal andra länder och hur förklarar vägverket att det inte gått att belägga lägre olycksfrekvens på de delar av det tyska motorvägsnätet som har hastighetsbegränsning i jämförelse med de delar som saknar hastighetsbegränsning?

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_672419.svd

Comments:
Mmm, Vägverket är duktiga på att presentera kvasivetenskap som fakta. T.ex. skriver de att Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim sparar 25 liv/år.

Givetvis finns ingen källa på sidan och det formuleras som om det inte spelar någon roll om medelhastigheten sänks genom att sakta ner de snabbaste förarna eller de långsammaste förarna för att titta på extremerna.

En hemsida som är kritisk till hur hastighetsbegränsningar hanteras i Storbritannien är http://www.safespeed.org.uk

Där är det ju å andra sidan värre då de har många hastighetskameror i tätorter så att folk tittar på hastighetsmätaren istället för personen de håller på att köra över... men vi är väl snart där också.
 
Perfekt princip, nu vet vi äntligen hur Stasibodström och andra storebrorsföreträdare skall få oss att acceptera chippet. Bara att låta oss få lägre sjukförsäkringsavgifter (läs skatt), om vi accepterar ett chipp för att låta staten "säkra" vår hälsa.
http://www.atomerochbitar.se/manadsbrev/bbb-9-04.html

Du som vill veta mer vad som försigår kan med fördel läsa svenskesten Juri Linas böcker om hemliga sällskap. Dels under "skorpionens Tecken" som beskriver bakgrunden till socialismen, dels "Världsbyggarnas Bedrägeri" som beskriver frimurarnas historia.
http://www.geocities.com/jyrilina/svenska/skorpionens.html
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?