torsdag, december 13, 2007

 

Tröttsamma floskler

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet finns en debattartikel. Artikeln är ett angrepp riktat mot Svenskt Näringslivs kampanj för handel och konsumtion i vilken det finns en julsaga om gumman som handlade för litet.

Läs debattartikeln på följande länk.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_682497.svd

Föga förvånande undslipper sig dessa debattörer en massa floskler om klimathot, utanförskap och resurssvaga människor. Mot detta vill jag rikta några allvarliga invändningar.

För det första är det faktiskt så att teorien om att koldioxid förhindrar solvärmens återstrålning i universum är så till den grad befängd och ovetenskaplig att vilken förnuftig människa som helst borde skratta högt av att höra sådant trams. Man kan jämföra det med uppfattningen att om man lyckades skapa ett växthus helt utan isolering men likväl fyllt av koldioxid, så skulle detta växthus vara betydligt varmare än ett växthus med normal koldioxidhalt och trasiga rutor.

Att det är varmt i ett växthus är helt beroende av att glasrutorna inte är trasiga, eftersom annars värmen försvinner ut ur växthuset. Det beror inte alltså på växthusgaser. Dessutom är koldioxid en helt oundgänglig komponent för fotosyntesen och således lever vi utan tvekan bättre med för mycket koldioxid än för litet. Utan koldioxid skulle vi till och med dö.

Klimatkejsare Al Gore är faktiskt helt naken.

Det ligger faktiskt mycket närmre till hands att anta att klimatkatastrofen är just en legend uppdiktad av personer med dragning åt politisk dirigism. Sådana människor är nämligen dragna till alla tankar som ger dem en förevändning att reglera den mänskliga civilisationen. Än anförs det ena, än det andra. Den gemensamma nämnaren för allt detta tröttsamma prat är dock viljan att skapa förevändningar för att reglera det mänskliga samhället. Vi skall inte få åka bil, använda oss av jetflyg och om vi skall få det, skall vi åtminstone betala olika typer av straffskatter och dessutom ha dåligt samvete därför att detta påstås bidra till att isbjörnar dör av värmeslag.

Vad Svenskt Näringsliv försöker säga är, enligt min uppfattning, inte att det inte finns annat av värde i livet än möjligheterna att köpa sådant man gillar. Som jag ser det är syftet endast att säga att handel och konsumtion är något på det hela taget positivt och att man faktiskt, genom att köpa prylar och julklappar, inte bara kan göra gåvans mottagare glad utan också bidra till att fler får jobb.

Comments:
Hoppas du skojar.

Läs lite biologi och inte bara högerbloggar.

Ta av dig ideologhatten.
 
Nej, jag skojar inte. Läser vad seriösa vetenskapsmän skriver så ser mam snart att det inte finns någon klimatkatastrof.
 
Lämplig läsning är genomgången i Science,2004-12-03 som gått igenom de amerikanska vetenskapliga publicationerna - vilka visar på en stor konsensus bakom IPCC:s analys.
"This analysis shows that scientists publishing in the peer-reviewed literature agree with IPCC, the National Academy of Sciences, and the public statements of their professional societies. Politicians, economists, journalists, and others may have the impression of confusion, disagreement, or discord among climate scientists, but that impression is incorrect."
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/306/5702/1686#
 
Problemet är dock att det genom historien rått konsensus om en hel massa saker och att dessa saker sedan visat sig vara helt uppåt väggarna felaktiga.

Vad gäller klimatkatastrofen är denna dock på uppenbara grunder en fysikalisk omöjlighet vilkat bevisas av ganska enkla exempel.

Om temperaturen ökar beror detta på solen och ingenting annat.
 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=724271
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1437589.ab

Vad diverse mutade vetenskapsmän påstår är en sak. Vad vi kan se hända framför våra ögon är ju ändå ett kraftfullt bevis på att tempraturen ökar, med många katastrofer som följd.

Ditt exempel med växthuset är för övrigt inte adekvat. Atmosfären ÄR som ett växthus, utan trasiga fönster. Ökad koldioxidhalt i atmosfären gör detta växthur mer effektivt, vilket gör att mindre andel av solens värme försvinner från Jorden. Därav den ökande medeltempraturen, smältande nordpolar, o.s.v.

Men sitt gärna på din kammare och förneka alltihop...
 
Läs istället vad seriösa vetenskapsmän som inte är mutade av FN skriver.

Den bästa sammanfattningen finns på Andreas Kreuzmanns sakliga sida om klimatlögnerna.

Om det blir varmare, vilket inte kan uteslutas, kan detta omöjligen bero på halten av koldioxid eftersom den i sammanhanget är helt irrelevant.
 
Visst kan vetenskapsmännen ha fel, men jag är nog mera beredd att tro på dem än en anonym person som sitter i en kammare och bara säger att de har fel.

Vilka vetenskapliga rapporter om klimathotet har du fått publicerat i Science, eftersom du fastslår att flertalet andra forskare är så okunnig?

Vilka "seriösa" forskningsrapporter i Science (eller andra peer review-publikationer) kan du hänvisa till för ditt påstående?
 
Läs vad som står på Andreas Kreuzmanns sida. Där framgår helt övertydligt att påståendena om koldioxiddriven klimatuppvärmning är fysikaliskt omöjliga.

Många vetenskapsmän stöder denna uppfattning, men om man ifrågasätter klimathysterikerna får man inga forskningsanslag av den politiskt korrekta eliten som utsett Al Gore till sin profet.

Det rådde en gång i tiden vetenskapligt konsensus om att jorden var platt.
 
Den bästa sammanfattningen finns på Andreas Kreuzmanns sakliga sida om klimatlögnerna.

Hur har du avgjort att det är den bästa sammanfattningen? Och varför, på vilket sätt, är det den bästa sammanfattningen?
 
Jag tycker att den är den bästa och jag tycker det därför att den är kortfattad och enkel på ett förödande sätt punkterar hela denna smörja.
 
Jag har idag den 14 december lagt ut en förnyad rekommendation av Andreas Kreuzmanns sida mot klimathysterikerna.
 
"Jag tycker att den är den bästa..."
Ja men då så!!
Då är det väl bara att ge sig.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?