onsdag, juli 22, 2009

 

2009 års Big Mac index

Jag ber att få rekommendera 2009 års Big Mac index för studium. Det finns på följande länk.

http://www.economist.com/businessfinance/displaystory.cfm?story_id=14036918

Däremot avråder jag bestämt från ett närmre studium av Economists text i ämnet. Denna är nämligen ingenting annat än rent strunt och att Economist inte har begripit Big Mac index' inre logik bevisas av att man fört samman hela eurozonen i ett enda pris.

Jag driver tesen att en Big Mac borde kosta ungefär lika mycket i alla världens stater oavsett om dessa är rika eller fattiga och att skillnaderna i levnadsstandard inte avspeglas i priset utan i den tid en normalinkomsttagare måste arbeta i respektive land för att kunna köpa en Big Mac. Allt annat lika innebär ju lägre priser högre levnadsstandard och inte tvärsom.

En enhetlig prisnivå för varor som inte lämpar sig för längre transporter förutsätter emellertid fria kapitalflöden, fasta växlingskurser och en sträng inflationsbekämpning, men eftersom jag också är övertygad om att världen inom en icke alltför avlägsen framtid kommer att återgå till guldmyntfot tror jag att min tes snart kommer att bevisas av verkligheten.

Dock är jag osäker på hut olika länders relativa skuldsättning kommer att påverka de reala växlingskurserna och är spänd på att få veta svaret på denna fråga. Möjligen kunde här priserna i eurozonens olika medlemsstater ge några ledtrådar.

Vill ni läsa en bra text angående hur Big Mac index skall tolkas och förstås föreslår jag istället följande text.

http://flavianopolis.blogspot.com/2009/03/komplikationsfaktorerna.html

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?