söndag, december 06, 2009

 

And the winner is............................

Jag vill härmed presentera de riktiga svaren på de frågor som ställdes i sommarens frågetävling.

Som jag ser det sätts den övre gränsen för en varas bytesvärde av dess nytta. Utan vatten dör man, men man lever väl utan diamanter. Å andra sidan kan inte en varas bytesvärde i långa loppet understiga dess produktionskostnad med mindre än att produktionen av denna vara upphör.

Vatten kan alltså bli nästan hur dyrt som helst av det enkla skälet att man inte kan överleva utan vatten. Om priset på diamanter däremot understiger produktionskostnaden får detta endast långsiktigt den effekten att diamantbrytningen upphör/minskar till dess att bristen driver upp priset och produktionen återhämtar sig tillräckligt för att dämpa/bryta prisuppgången.

I öknen bestäms priset på vatten av att det är ont om vatten och att ingen klarar sig särskilt länge utan vatten. I vanliga fall betingar vatten ett lågt pris av det enkla skälet att det inte är särskilt kostsamt att frambringa dricksvatten. Å andra sidan måste givetvis vatten vara tillräckligt dyrt för att kostnaderna för vattenledningar och liknande täcks. Annars uppstår ju med tiden en prisdrivande brist.

Diamanters i normala fall höga pris beror på att det finns efterfrågan på diamanter samtidigt som det är kostsamt att bryta diamanter. Priset måste alltså vara så högt att brytningskostnaderna långsiktigt täcks. Om inte upphör ju brytningen, vilket medför en bristmarknad och stigande priser.

Vad gäller spannmål gäller samma lagar. Spannmål är oundgängligt och kan därför bli väldigt dyrt, men å andra sidan kan priset inte under någon längre tid understiga produktionskostnaden eftersom i så fall spannmålsodlingen blir eftersatt och det med tiden uppstår en brist som förr eller senare driver upp priset.

En god skörd innebär helt enkelt att produktionskostnaden per kilogram spannmål varit något lägre än den hade varit om exempelvis väderleken hade varit sämre. Således faller priset.

Jag menar att frågetävlingen får anses oavgjord, eftersom ingen av de tävlande pekade på att den ricardianska värdeläran förklarar alltsammans. En Volkswagen Golf är inte billigare än Mercedes S-klass därför att det är större efterfrågan på Mercedes S-klass. Det förhåller ju sig precis tvärsom. Den huvudsakliga anledningen till att en Mercedes S-klass är dyrare än en Volkswagen Golf är faktiskt att den är dyrare att producera.

Samtidigt måste det givetvis vara så att det finns någon typ av bättre eller sämre anledning till att människor vill ha den. Vatten vill man ha därför att det är helt oundgängligt och en flott bil vill man kanske ha därför att man vill kunna resa snabbt och bekvämt.

Att något är dyrt att producera är alltså i sig ingen garanti för att det går att sälja till ett högt pris.

Jag tycker dock att signaturen Björn skall ha en liten stjärna i kanten därför att han skrev följande.

"Ett ting får inte enbart sitt värde enbart efter hur stor efterfrågan som finns på tinget och i vilken kvantitet som det existerar i."

Å andra sidan förbiser såväl Göran som Björn produktionskostnadens betydelse för marknadspriset och eftersom jag är anhängare av den ricardianska skolan tycker jag att det är bristfälligt.

Förstapristagaren är alltså Björn och han vinner antingen en flaska georgiskt vindestillat av märket Askaneli eller en flaska grappa från samme fabrikant. Andrapristagaren Göran får ta den flaska som förstapristagaren ratar.

Flaskorna skall komma vinnarna till del innan januari månads utgång. Detta förutsätter dock att Björn snarast uppger vad han vill ha.

Comments:
Jag tar med glädje emot priset i form av flaskan vin av märket Askaneli.

Jag skickar ett privat mail till dig med min adress!
 
Hey Flav... you're back!

I see Stefan Karlsson no longer allows comments!!!

So, I'm dying to know who the winner is....
 
Jag antar att du menar vindestillat.
 
BTW, if Arthurian does find my blog interesting, why not use Google Translate?

The translations are not always that bad. Did I tell you that I have been in the US?
 
vindestillat, yes
 
Okay:
"Blogger Bear said ...
I will gladly accept the price in the form of the bottle of wine..."

Nice. Congrats Björn, Blogger Bear.

Tack, Flavian. Aldrig provat Google Translate innan. I USA va? Tja, fångad ni oss på en dålig tid. Vi har haft den här lilla recession ....
 
Arthurian,

I posted a google translation of the text below in the comments field of that text.

I made some slight improvements of the translation, but, as you can see, although it's a strange kind of English, the translation is good enough to make you understand what I was trying to say.
 
On water and production costs - in Great Britain, dairy farmers now obtain a price for their milk that is equal to their production costs, down to about 24.5 p per litre. They must therefore find some manner of subsidising the milk production. One farmer shown on TV had a source of fresh water on his land which he bottled and sold for 90 p per litre. The price he got for his milk was about a third of that. Discuss.
 
Ricardo discerned between the market price and the natural price. If water is more expensive than milk, it is obvious that the market price of water is higher than it's natural price.

What puzzles me is why farmers do not sell the water instead of giving it to the cows to drink. Given that water is more expensive than milk it is obvious that the price of water has to fall relative to that of milk.

Without water it is impossible to produce any milk whatsoever and since milk largely consists of water and labour and the earth must be added it is obvious that the price of milk in the long run has to exceeed that of water.

If milk will stay cheaper than water, that will just mean that the production of milk sooner or later will stop.
 
"If milk will stay cheaper than water, that will just mean that the production of milk sooner or later will stop."

Sant. Sant. Sant.

From Page 92 of this Google Books edition of The Wealth of Nations --

If woodcocks should become so fashionable as to sell for twenty guineas a-piece, no effort of human industry could increase the number of those brought to market, much beyond what it is at present. The high price paid by the Romans, in the time of their greatest grandeur, for rare birds and fishes, may in this manner easily be accounted for. These prices were not the effects of the low value of silver in those times, but of the high value of such rarities and curiosities as human industry could not multiply at pleasure....

When we read in Pliny, therefore, that Seius bought a white nightingale, as a present for the empress Agrippina, at the price of six thousand sestertii, equal to about fifty pounds of our present money; and that Asinius Celerf purchased a surmullet at the price of eight thousand sestertii, equal to about sixty-six pounds thirteen shillings and fourpence of our present money; the extravagance of those prices, how much soever it may surprise us, is apt, notwithstanding, to appear to us about one third less than it really was....

What occasioned the extravagance of those high prices was, not so much the abundance of silver, as the abundance of labour and subsistence, of which those Romans had the disposal, beyond what was necessary for their own use.


//

According to Adam Smith, the great abundance of wealth in ancient Rome ("in the time of their greatest grandeur") was the reason for the high price of specialty items. Bottled water is a specialty item today. Milk is a mere necessity.
 
The low price of milk is set by the supermarket chains who have a very effective oligopsony.
 
Well, bottled water might be a speciality item, but water is undoubtedley much more of a necessity than milk.

And in any case, you need water in order to produce milk for which reason it seems highly unlikely that the price of water good enough for cows to drink will stay below that of milk for any more sustained period of time.

The natural price of water is obviously lower than that of milk for which reason I am sure that the market price of milk will stay far above that of milk for ever.

If you live in the US, I advice you to compare the price of a gallon of the cheapest drinking water available at Wal-Marts with that of the least expensive gallon of milk in the same shop.

The assumption that water is more expensive than milk is worthless. it is not. If you go to Wal-Marts, you will see that I am right.
 
I wrote like this.

"I am sure that the market price of milk will stay far above that of milk for ever."

But this is what I meant.

"I am sure that the market price of milk will stay far above that of WATER for ever."
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?